TDS d.o.o. Trebinje

Više o TDS d.o.o. Trebinje

Nepoznato

Obustava likvidacionog postupka i poziv na stečajni postupak nad pravnim licem Društvo za proizvodnju, promet i usluge TDS d.o.o. Trebinje

Okružni privredni sud u Trebinju, likvidacioni sudija Mirjana Kokotović, postupajući u likvidacionom postupku nad imovinom pravnog lica: Društvo za proizvodnju, promet i usluge TDS d.o.o. Trebinje, Obala Luke Vukalovića bb, Trebinje, MBS 62-01-0040-11, JIB 4401339760003, nakon ročišta održanog 27.12.2022. godine, po proteku roka za prijave potraživanja, Sud je 16. januara 2023. godine donio

 

                                                                                    RJEŠENJE


I - Likvidacioni postupak nad pravnim licem: Društvo za proizvodnju, promet i usluge TDS d.o.o. Trebinje, pokrenut Rješenjem ovoga suda od 15. novembra 2022. godine, obustavlja se i direktno se otvara stečajni postupak nad istim, koji će se sprovesti po uplati sredstava neophodnih za sprovođenje stečajnog postupka.
II - Razrješava se dužnosti likvidacioni upravnik Radenka Srndović.
III - Nalaže se pisarnici Suda da ovaj spis zavede u upisnik ste čajnih spisa, kao predlagača označi likvidatora Radenku Srndović iz Foče, Ulica Petra Bojovića bb, a kao stečajnog dužnika: Društvo za proizvodnju, promet i usluge TDS d.o.o. Trebinje, Obala Luke Vukalovića bb, Trebinje.

 

(62 0 L 013114 22 L-su)