Željezara Zenica d.o.o. Zenica

Više o Željezara Zenica d.o.o. Zenica

Nekretnina

Željezara Zenica doo Zenica u stecaju - Prodaja poslovnog prostora u Zenici u ulici Kulina bana 28 D

Na osnovu odluke Skupštine i Odbora povjerilaca stečajnog dužnika ŽELJEZARA “ZENICA“ d.o.o. ZENICA „u stečaju" stečajni upravnik objavljuje

 

                                                                                 OGLAS

                                            o prodaji nekretnina u vlasništvu Željezare „Zenica“,

                                            d.o.o. Zenica „u stečaju“ usmenim javnim nadmetanjem

 

1. Poslovni prostor površine 23,00 m2, a koji se nalazi u Zenici u ulici Kulina bana 28 D, prizemlje, procijenjen po stalnom sudskom vještaku građevinske struke na iznos od:

40.400,00 KM

a što je i početna cijena u javnom nadmetanju za kupovinu predmetnog poslovnog prostora po principu ,,viđeno-kupljeno“. U javnom nadmetanju po ovom Oglasu svako podizanje cijene ne može biti ispod 1.000,00 KM.

 

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja najkasnije jedan dan prije predmetnog usmenog javnog nadmetanja uplate depozit u iznosu od 5.000,00 KM na račun prodavca broj 134 481 10027543 11 kod ,,ASA“ banke, d.d. Sarajevo, te o tome na nadmetanju predoče dokaz. Ovaj iznos se uračunava u postignutu ukupnu kupoprodajnu cijenu koja treba da se plati u roku 15 dana od dana izvršenog nadmetanja.Taj iznos će se odmah vratiti licima koja nisu uspjeia u nadmetanju, osim za prva tri, tako što, ako prvi kupac ne plati u roku cijenu nudi se drugi, te ako i on ne ispoštuje rok plaćanja u narednih 15 dana, nudi se treći kupac pod istim uslovima, a predhodnom kupcu ili kupcima sc nc vraća uplaćeni depozit.

Prodaja će uspjeti ako se pojavi samojcdan kupac koji ispunjava uslove ovog Oglasa.

Fotografije nekretnine koja se prodaje po ovom Oglasu mogu se pogledati svakog radnog dana u vremenu od 12 do 15 sati u Direkciji Željezare, uz prethodnu najavu na telefon broj 061/408-701.

Usmeno javno nadmetanje po ovom Oglasu održaće se u prosto- rijama Direkcije Željezare ,,Zenica“, d.o.o. Zenica ,,u stečaju", prizemlje. 10.01.2023.godine sa početkom u 13,00 sati.

Oglas je objavljen i na službenoj stranici www.zeljezara.ba