PROGRES d.o.o. Kladanj

Više o PROGRES d.o.o. Kladanj

Nekretnina

PROGRES doo Kladanj u stečaju - Četvrta prodaja imovine stečajnog dužnika u Kladnju

ROGRES DOO KLADANJ U STEČAJU,

Općinski sud u Tuzli 32-0-St-418202-22-St

 

                                                             OGLAS ZA ČETVRTU PRODAJU

                        imovine stečajnog dužnika metodom dostavljanja pismenih ponuda

 

1. PREDMET PRODAJE

LOT

Opis predmeta prodaje

1

Zidani objekat skladište površine 570 m2 (dimenzija 35,5x16m), naftni rezervoar sa pumpom 50.000L, pripadajuće parcele zamljišta ispod objekata, parcele ispred skladišta i parcele za pristup sa glavnog puta a sve označene kao k.č. 47/25,47/26, 47/12,1913/10,45/17,45/24, 47/23,45/31,45/16, sve KO SP Kladanj, ZK 1401; Ukupna površina parcela 2.670 m2. Početna cijena LOT1 iznosi KM 241.478,88

3

Mašine i oprema: Trafostanica 400 kw. Kupac sam snosi troškove demontaže. Početna cijena iznosi KM 20.199,53 sa PDV.

 

2. NAČIN I USLOVI PRODAJE

Prodaja se provodi u skladu sa usvojenom odlukom Skupštine povjerilaca, metodom neposredne pogodbe u prostorijama Općinskog suda u Tuzli. Prodaja će biti održana u Sudu na 1. spratu dana 05.12.2022. godine u 10.00b. Imovina se prodaje zasebno po LOT-u. Početna cijena prodaje je iskazana početna cijena po LOT-u.

Učesnici su dužni preuzeti prodajnu dokumentaciju i uplatiti depozit u iznosu od KM 40.000,00 na račun „Progres doo u stečaju" broj računa 1543002015593133, svrha uplate: učešće u prodaji. Uplatu depozita izvršiti najkasnije na dan 01.12.2022. godine.

Imovina se može razgledati i prodajna dokumentacija preuzet uz prcdhodni dogovor sa stečajnim upravnikom (tel. 061-171-563, od 09.00-15.00h). Imovina se prodaje u viđenom stanju bez pružanja garancije i bez odgovornosti za nedostatke utvrđene nakon provedene prodaje. Ponuđač sa ponuđenom najvišom cijenom će biti proglašen kupcem i ima rok od 20 dana da izvrši uplatu cjelokupnog iznosa uvećanog za 5% poreda na promet nepokrctnosti. Kupoprodajni ugovor kod notara za LOT1 kao i svi drugi troškovi vezani za kupoprodaju idu na teret kupca.