ŽUPAKOMERC d.o.o. Laktaši

Više o ŽUPAKOMERC d.o.o. Laktaši

Nepoznato

ŽUPAKOMERC doo Laktaši u stečaju - Obustava prodaje imovine

„ŽUPA KOMERC"doo u stečaju

Ul. Vladimira Nazora br. 2, Laktaši

 

Br.206 /21

Dana: 23.11.2021 godine

 

                                                                    OBAVJEŠTENјE

 

Prodaja imovine - licitacija, zakazana za 07.12. 2021. god. u 14 časova, koja je objavlјena u "Večernjim novostima" dana 28.10.2021., neće se održati jer je u toku parnični postupak za utvrđivanje razlučnog prava.

 

Stečajni upravnik: Dosta Baraković