Consultin d.o.o. Banja Luka

Više o Consultin d.o.o. Banja Luka

Nepoznato

Pokretanje prethodnog postupka za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad pravnim licem Consultin d.o.o. Banja Luka

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 St 135080 21 St, od 25.5.2021. godine, pokrenut prethodni postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad pravnim licem: “Consultin” d.o.o. Banja Luka, Ulica Svetozara Markovića broj 5/I. Za privremenog stečajnog upravnika imenuje se Ana Grubač, iz Banjaluke.

Određuje se privremena mjera kojom se zabranjuje stečajnom dužniku da bez saglasnosti privremenog stečajnog upravnika raspolaže pokretnom, nepokretnom imovinom i novčanim sredstvima. Mjere pojedinačnog prinudnog izvršenja pokrenute protiv stečajnog dužnika privremeno se obustavljaju. Izlučna i razlučna prava povjerilac ne može ostvariti u prethodnom postupku. Rješenje i oglas o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova za otvaranje postupka stečaja objavljen je na oglasnoj tabli Suda 25.5.2021. godine.

 

(57 0 St 135080 21 St-su)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
Povezani oglasi