Pokretnina

FEKRY doo Ustikolina u stečaju - Prodaja mašina i postrojenja za proizvodnju u drvnoj industriji

 „ FEKRY " DOO USTIKOLINA U STEČAJU

NJUHE BB USTIKOLINA

 

Broj: 45 0 St 038206 19 St

Sarajevo, 07.06. 2021 god.

 

Na osnovu člana 101. i 103. Zakona o stečajnom postupku (« Službene novine FBiH » br. 294)3, 324)4.424)6 i 4/17) i Odluke Odbora posjetilaca od 21.05.2021 god., stečajni upravnik objavljuje

 

                                                             OGLAS o prodaji imovine

                Predmet prodaje: oprema (mašine i postrojenja za proizvodnju u drvnoj industriji).

 

Ukupno 94 sredstava (sušara, sjeko strojevi, cirkulari, brusilice, razne bušilice, linije strojne obrade, transporteri, sredstva za lakiranje, univerzalni pneumatski stolovi, pile, mašine za furnir i druga sredstva po popisnoj listi). Popisna lista mašina i postrojenja će se na zahtjev zainteresovanog kupca poštom ili putem email-a dostaviti na naznačenu adresu.

Vlasništvo: privredno društvo „ FEKRY " d.o.o. Ustikolina u stečaju.

Lokacija: predmeti prodaje (mašine i postrojenja) se nalaze u objektima privrednog društva „ DMM-D " d.o.o. Čajniče, Luka bb Čajniče (ranije, sjedište društva „ FL STAKORINA " d.o.o. Čajniče u stečaju ). Datum i vrijeme prodaje: 23.06.2021 god (srijeda) u 11.30 sati.

Mjesto prodaje: prostorije sjedišta privrednog društva ,,FLWOOD" d.o.o. Foča u stečaju, ul. Nikole Bojovića bb Foča (Brod).

 

Uslovi i način prodaje

1. oprema se prodaje kao cjelina u zatečenom (viđenom) stanju bez naknadnih reklamacija i prigovora.

2. prodajna cijena: 1340.700,00 KM.

3. prodaja se vrši prikupljanjem ponuda s tim što ponuđena cijena ne može biti manja od 1.340.700,00 KM.

4. ponude mogu podnijeti pravna i fizička lica.

5. ponude se dostavljaju stečajnom upravniku kovertirane, poštom ili neposredno na adresu: MAX-FIN d.o.o. Sarajevo, Trg Barcelone broj 5. Sarajevo 71 000 sa naznakom „ Ponuda za kupovinu imovine " najkasnije do 21.06.2021 god. (ponedjeljak). Ponude se neposredno mogu dostaviti utorkom i četvrtkom od 10 do 15.00 h.

6. Ponuđači (pravna lica) su dužni dostaviti. Izvod iz sudskog registra ne stariji od 20 dana, Ponudu uredno potpisanu i ovjerenu sa ponuđenom cijenom, punomoć o zastupanju, dokaz o garanciji plaćanja - bankarska garancija i dokaz o uplati depozita u iznosu od 70.000,00 KM na račun: FEKRY d.o.o. Ustikolina u stečaju broj 1028400000008236 otvoren kod Union bank dd Sarajevo. Bankovna garancija se neće uzeti kao dokaz o uplati depozita.

Ponuđači (fizička lica) su dužni dostaviti sve kao i pravna lica izuzev isprava koje posjeduju samo pravna lica, kao i ovjerenu kopiju lične karte, broj telefona i tačnu adresu stanovanja - Potvrda CIPS -a ne starija od 10 dana. Ponuđači inostrana lica su dužna dostaviti isprave odgovarajuće oglašenim uslovima. Uplate iz Inostranstva mogu se izvršiti na adresu banke: FEKRY D.O.O. USTIKOLINA U STEČAJU, IBAN BA 3911028400000008236 SWIFT UBKSBA 22 UNION BANKA SARAJEVO - Hamdije Kreševljakovića 19.

7. Proceduru prodaje će provesti stečajni upravnik u skladu sa Pravilima prodaje otvaranjem ponuda u prisustvu Komisije za prodaju. Prisutni mogu biti samo ponuđači ili njihovi punomoćnici zbog ograničenog prostora i rizika od Covid 19.

8. Kupcem će se smatrati ponuđač koji je u postupku javnog prikupljanja ponuda ponudio najvišu cijenu. Na prodajnu cijenu će se obračunati PDV u skladu sa Zakonom.

9. Ponuđač koji bude izabran, dužan je sklopiti ugovor o kupoprodaji sa stečajnim upravnikom u roku od sedam dana od dana prodaje i isplatiti kupoprodajnu cijenu najkasnije u roku" od 30 dana od dana sklapanja ugovora. Uplaćeni depozit će se izabranom ponuđaču uračunati u prodajnu cijenu a ako ne sklopi ugovor o kupovini ili ne uplati kupovnu cijenu u navedenom roku stečajni dužnik zadržava iznos depozita a ugovor ukoliko je sklopljen prestaje važiti i drugi najbolji ponuđač smatrat će se kupcem. Ostalim ponuđačima, osim drugog najboljeg, depozit će se vratiti u roku od osam dana od dana prodaje.

10. Kupac je dužan u roku od deset dana od dana uplate kupovne cijene preuzeti predmete prodaje.

11. Kupac snosi sve troškove vezane za kupovinu.

12. Stečajni upravnik zadržava pravo poništiti oglas bez obrazloženja.

13. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na mob.br 061 198 187, 061 483 430 u vremenu od 9,30 do 12,00 sati svakim radnim danom.Podaci o svakom sredstvu prodaje /naziv, proizvođač, model i ts.,mogu se dobiti uvidom u procjenu sudskog vještaka, pozivom na mob.br. 065 193 608 utorkom i četvrtkom u vremenu po dogovoru.

Pregled sredstava prodaje može se izvršiti predhodnom najavom utorkom ili četvrtkom na mob. 065 193 608 radi dogovora o pregledu ili neposrednom najavom portiru u DMM-D d.o.o. Čajniče utorkom i četvrtkom u vremenu od 10.00 do 14.00 sati.

 

STEČAJNI UPRAVNIK