Metalno d.d. Zenica

Više o Metalno d.d. Zenica

Pokretnina

METALNO dd Zenica u stečaju - Prodaja autodizalice i kancelarijskog namještaja

„METALNO" d.d. Zenica - u stečaju

Poštanski fah broj 7

Ul. Sarajevska 364, 72000 ZENICA

 

Na osnovu člana 101. 102. i 103, Zakona o stečajnom postupku (SI. Novine F BiH broj 29/03,32/04 i 42/06), Odluke Skupštine povjerilaca od 29.03.2018. godine i Odbora povjerilaca od 16.05.2019. godine stečajni upravnik, oglašava:

 

                                                           JAVNO NADMETANJE

                        Za prodaju imovine stečajnog dužnika „METALNO" d.d.Zenica,kako slijedi:

 

TAČKA 1. AUTO DIZALICA- MARKE „COLES" Model: 150T..............18.152,46 KM

Br. vrata: 2; Broj sjedišta:1; Br.šasije: 29162; Br. motora: 165183;Snaga/zapremina:110kW;God 1972; Boja-žuta;Nosivost:Dužina strele 20 m (3 sekcije) +jib 6 m, nosivost 15 tona (u jednoj tački 18 tona);pogon 4x2

 

TAČKA 2 . KANCELARIJISKI NAMJEŠTAJ (u kompletu)...........................300,00 KM

(komplet: kancelarijski sto-kom.3 + kanc.stolica-kom.6)

 

USLOVI PRODAJE:

1. Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja, uz prethodnu pismenu prijavu.

2. Javno nadmetanje za prodaju imovine održat će se u firmi "METALNO' d.d. Zenica- u stečaju, Ul.Sarajevska br.364, na dan 04.06.2021.godine u 10,00 sati.

3. Imovina se prodaje po načelu "viđeno-kupljeno" u zatečenom stanju uz mogućnost kupovine jednog ili više pravnih i/ili fizičkih lica.

4. U javnom nadmetanju kao kupci mogu učestvovati samo lica koja su prethodno uplatila depozit u iznosu od 10% od početne cijene na depozitni račun stečajnog dužnika Broj: 1344811002025841 otvoren kod ASA Banke d.d. Sarajevo najkasnije na dan 04.06.2021.godine.

5. Prijavu u zatvorenoj koverti sa ponudom o kupovini predmeta prodaje, dokazom o uplati depozita, naznačenom cijenom, punim nazivom, adresom i brojem telefona podnosioca prijave, sa naznakom: PRIJAVA ZA JAVNO NADMETANJE, nužno je dostaviti putem pošte ili lično na adresu stečajnog dužnika, zaključno sa 04.06.2021. godine.

6. Imovinu, koja je predmet prodaje, kupci mogu razgledati svakim radnim danom u vremenu od 09,00 do 14,00 sati, počev od dana objavljivanja ovog oglasa u sredstvima javnog informisanja zaključno sa 17.06.2021. godine, što je stečajni dužnik dužan da trpi.

7. O prodaji imovine najpovoljnijem ponuđaču , stečajni upravnik će donijeti pismeni Zaključak. Ponuđač sa najvišom ponudom dužan je položiti kupoprodajnu cijenu umanjenu za položeni depozit u roku od 30 dana od dana objavljivanja „Zaključka o prodaji " .

8. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena vratit će se položeni depozit nakon zaključenja javne prodaje.

9. Ukoliko ponuđač sa najvišom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim zaključkom odrediti da je sredstvo prodano drugom po redu ponuđaču. koji treba u roku od pet dana od dana donošenja rješenja da deponuje sredstva u iznosu prodajne cijene .

10. Ukoliko ponuđač sa drugom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od pet dana, stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim zaključkom odrediti daje sredstvo prodano trećem po redu ponuđaču, koji treba u roku od pet dana od dana donošenja rješenja da deponuje sredstva u iznosu prodajne cijene.

11. Sve poreze kao i troškove oko prenosa vlasništva snosi kupac.

12. Ako najpovoljniji ponuđač ne zaključi kupoprodajni ugovor, smatra se da je odustao od kupovine a položeni depozit se ne vraća.

13. Prodaja se vrši u skladu sa odredbama Zakona o stečajnom postupku, a sva detaljnija obavještenja vezana za predmetnu prodaju mogu se dobiti pozivom na brojeve telefona: 061/789-418.