Trudbenik a.d. Doboj

Više o Trudbenik a.d. Doboj

Nekretnina

TRUDBENIK ad Doboj u stečaju - Poziv na II djelomičnu diobu

Na osnovu čl. 122. i 123. Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske - Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 26/10) i Odluke Skupštine povjerilaca broj 4. tačka b.), od 25.3.2021. godine, stečajni upravnik “Trudbenik” a.d. Doboj - u stečaju, objavljuje

                                                     II (DRUGU) DJELIMIČNU DIOBU

Unovčen je dio imovine ste čajnog dužnika u iznosu od 52.219,00 KM, te se iz istog iznosa namiruju: troškovi ste čajnog postupka u izno- su od 21.143,35 KM ili 16,33%, obaveze ste čajne mase u iznosu od 4.963,65 KM ili 48,98% i viši isplatni red u iznosu od 26.112,00 KM ili 10,0%
Prijedlog diobnog popisa sa tabelom priznatih potraživanja javno je objavljen na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Doboju.
Prigovor na diobni popis može se uložiti Okružnom privrednom Sudu u Doboju u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa, na broj: 60 0 St 023013 16 St.

 

Stečajni upravnik,
Dragan Prodić, s.r.