Vidra d.o.o. Banja Luka

Više o Vidra d.o.o. Banja Luka

Nepoznato

Otvoren stečajni postupak nad pravnim licem Vidra d.o.o. Banja Luka

Okružni privredni sud u Banjaluci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 St 133857 20 St, od 16.3.2021. godine, otvoren stečajni postupak nad pravnim licem: “Vidra” d.o.o. Banja Luka, Ul. Vaclava Havleka Vene broj 1.
Stečajni upravnik je Aleksandar Vuksan iz Banjaluke.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske”, prijave ovom sudu svoja potraživanja sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primjerka.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske”, prijave svoja razlučna i izlučna prava i u prijavi naznače dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kog njihovo potraživanje po predviđanju neće biti pokriveno tim razlučnim pravom i izlučni povjerioci da u prijavi naznače predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi (član 169. Zakona o stečaju).
Povjerioci su dužni uplatiti taksu na prijavu potraživanja na žiro račun republičkih javnih prihoda - takse broj 562-099-00000556-87, pozivom na broj 722211, opština 002, budžetska organizacija 1085001, u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM ni veća od 10.000,00 KM, a kopiju uplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje dugove bez odlaganja izmire.
Ročište povjerilaca na kom će biti ispitane prijave potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 7.6.2021. godine u 11.00 časova u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjaluci, Gundulićeva ulica broj 108, sudnica broj 16/II.
Ročište na kom će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučivati o daljem toku postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti dan i na istom mjestu odmah nakon završetka ispitnog ročišta. Rješenje i oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljeni su na oglasnoj tabli Suda 16.3.2021.godine.

(57 0 St 133857 20 St-su)