Army Shop d.o.o. Sarajevo

Više o Army Shop d.o.o. Sarajevo

Nepoznato

Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja (Prvo ispitno ročište) i Skupština povjerilaca nad ARMY- SHOP d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu i to sudija Duraković Sedina, u stečajnom postupku nad "ARMY- SHOP" Društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Sarajevo, ulica Ejuba Ademovića broj 6. Sarajevo, van ročišta dana 15.02.2021. godine donio je slijedeći

OGLAS

Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja (Prvo ispitno ročište) i Skupština povjerilaca za dan srijeda, 19.05.2021. godine u 11,00 sati, soba broj 230/II. Istog dana, nakon ispitnog ročišta, održat će se Skupština povjerilaca, na kojoj će se, nakon izvještaja stečajnog upravnika, odlučiti o daljem toku stečajnog postupka.

Broj 65 0 St 831988 20 St
15. februara 2021. godine
Sarajevo