Nekretnina

Robni Centar Rakitno d.d. Posušje u likvidaciji - Podaja nekretnina

                                                         PRODAJA NEKRETNINA

Društvo Robni Centar Rakitno d.d. u likvidaciji, sa sjedištem u Rakitnu b.b. općina Posušje objavljuje slijedeću odluku:

Prodaju se nekretnine u vlasništvu društva 1/1 prikupljanjem pismenih ponuda. Predmet prodaje su nekretnine označene kao KČ 2962/2 i KČ 2962/3 skupa sa pripadajućim objektima i infrastrukturom. Navedene nekretnine smještene su uz magistralni put Posušje - Imotski gdje ih zainteresirani mogu i pogledati. 

Vaše ponude u pismenom obliku možete dostaviti na adresu u korku od 10 dana od dana objave oglasa "Robni centar Rakitno d.d" na ruke likvidatora, Rakitno b.b. 88245 Posušje, BiH 

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na telefon: 063 190 678 Rakitno 29.03.2021.g Za Robni Centar Rakitno : Likvidator.

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
Povezani oglasi