Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnom osobom ALPHA PRICE d.o.o. Zenica

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramović-Softić, u likvidacionom postupku nad pravnom osobom , Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Društvo za istraživačke, razvojne usluge i poslovni konsalting "ALPHA PRICE" d.o.o. Zenica, ul. Školska br. 10, Zenica, nakon održanog ročišta dana 28.08.2014. godine, donio je RJEŠENJE Provest će se likvidacioni postupak nad pravnom osobom Društvo za istraživačke, razvojne usluge i poslovni konsalting "ALPHA PRICE" d.o.o. Zenica, ul. Školska br. 10, Zenica, matični regi starski broj subjekta upisa 43-01-0106-12. Za likvidatora se imenuje Almin Omerašević, Zavidovići. Likvidator je dužan likvidacionom s udiji predočiti popis imovine i popis obaveza Društva. Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 (t rideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu, pismenim podneskom u dva primjerka, uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja. Ovo Rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 43 0 L 104470 14 L 28. augusta 2014. godine Zenica (03-3-2599/14)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
Povezani oglasi