Nepoznato

Zaključenje stečajnog postupka nad imovinom dužnika TUZLAPAPIR d.o.o. Tuzla

Općinski sud u Tuzli, sudija Ilvana Delić, kao stečajni sudija u stečajnom postupku nad imovinom dužnika "TUZLAPAPIR" DOO u stečaju za proizvodnju, usluge i marketing , Tuzla, ul. Univerzite tska br. 2, dana 01.09.2014. godine, donio je sljedeće RJEŠENJE ZAKLJUČUJE SE stečajni postupak nad imovinom dužnika "TUZLAPAPIR" DOO u stečaju za proizvodnju, usluge i marke ting, Tuzla ul. Univerzitetska br. 2, matični registarski broj subjekta 1-557, zbog nedostatka stečajne mase za pokriće stečajnog postupka. Rješenje o zaključenju stečajnog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i Oglasnoj ploči ovog suda. Nakon pravosnažnosti ovog rješenja isto će se dostaviti Odjeljenju registra ovog suda, radi brisanja stečajnog dužnika iz sudskog registra. Broj 32 0 St 189731 13 St 01. septembra 2014. godine Tuzla (03-3-2569/14)