Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim subjektom Solar consulting d.o.o. Jelah-Tešanj

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramović-Softić, ulikvidacionom postupku nad pravnim subjektom Solar consulting d.o.o.Jelah-Tešanj, ul. 1. Mart bb, Jelah, Tešanj, matični registarski broj subjekta upisa43-01-0627-12, na ročištu održanom dana 21.08.2014. godine, donio je RJEŠENJE Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim subjektom Solar consultingd.o.o. Jelah-Tešanj, ul. 1. Mart bb, Jelah, Tešanj, matični registarski broj subjektaupisa 43-01-0627-12. Za likvidatora se imenuje Dolamić Hamzalija, Tešanj. Likvidator je dužan likvidacionom s udiji predočiti popis imovine i popisobaveze društva. Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 da na (trideset) od dana objavljivanjaoglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanjalikvidacionom sudu, pismenim podneskom u dva primjerka, uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja. Ovo rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinamaFederacije BiH". Broj 43 0 L 108939 14 L 21. augusta 2014. godine Zenica (03-3-2572/14)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
Povezani oglasi