Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem 2F Company Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Potogija Jasenka, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "2F COMPANY" Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Brezanska br. 11, na ročištu održanom dana 25.12.2012. godine, donio je slijedeći OGLAS 1.Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "2F COMPANY" Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Brezanska br. 11. 2. Za likvidatora se imenuje GOGIĆ FIKRET iz Sarajeva, ul. Nerkeza Smailagića br. 3. 3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano umatični registarski broj subjekta upisa 1-20754, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. Broj 65 0 L 307273 12 L 25. decembra 2012. godine Sarajevo (O-1215/12)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
Povezani oglasi