Nepoznato

Odbija se prijedlog za provođenje stečajnog postupka nad društvom ADplus d.o.o. Jelah-Tešanj

Općinski sud u Zenici, stečajni sudija Dedić Miralem, u stečajnom postupku nad društvom ADplus d.o.o. Jelah-Tešanj, ul. Titova bb, Jelah, Tešanj, odlučujući po prijedlogu stečajnog dužnika kao predlagača, za provođenje stečajnog postupka, nakon održanog ročišta dana 01.12.2020. godine, kome je prisustvovao zastupnik po zakonu predlagača i protupredlagača direktor društva Dobrić Aldin, van ročišta 18.01.2021. godine donio je

RJEŠENJE

Odbija se prijedlog za provođenje stečajnog postupka nad društvom ADplus d.o.o. Jelah-Tešanj, ul. Titova bb, Jelah, Tešanj, zbog nepostojanja stečajne mase, te se nalaže brisanje ovog društva iz sudskog registra zavedenog pod MBS 43-01-0140-15, a po pravosnažnosti ovoga rješenja.

Broj 43 0 St 186709 20 St
18. januara 2021. godine
Zenica