ATOMIK d.o.o Tuzla

Više o ATOMIK d.o.o Tuzla

Nepoznato

Zaključuje se stečajni postupak nad imovinom dužnika ATOMIK d.o.o. Tuzla

Općinski sud u Tuzli, sudija Alma Mujčinović kao stečajni sudija u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "ATOMIK" d.o.o. za proizvodnju i promet roba i usluga u zemlji i inostranstvu Tuzla, TC Slatina br. 9., Grad Tuzla, nakon provedenog stečajnog postupka donio je dana 21.01.2021. godine slijedeće

RJEŠENJE

Zaključuje se stečajni postupak nad imovinom dužnika "ATOMIK" d.o.o. za proizvodnju i promet roba i usluga u zemlji i inostranstvu Tuzla, TC Slatina br. 9., Grad Tuzla, matični registarski broj 1-6004, zbog nedostatka stečajne mase za pokriće troškova stečajnog postupka. Rješenje o zaključenju stečajnog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i Oglasnoj ploči ovog suda. Pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka nastupaju po proteku dva radna dana od dana objave pravosnažnosti rješenja o zaključenju stečajnog postupka u "Službenim novima Federacije BiH", a pravosnažno rješenje će se dostaviti Odjeljenju registra ovog suda, radi brisanja stečajnog dužnika iz sudskog registra nakon nastupanja pravnih posljedica zaključenja stečajnog postupka.

Broj 32 0 St 350417 19 St
21. januara 2021. godine
Tuzla