H.S REPRO doo Hadžići

Više o H.S REPRO doo Hadžići

Nepoznato

ZAKAZUJE SE ROČIŠTE ZA GLAVNU DIOBU U STEČAJNOM POSTUPKU nad imovinom pravnog lica H.S. REPRO Hadžići

Općinski sud u Sarajevu, stečajni sudija Elma Zorabdić, u stečajnom postupku nad imovinom pravnog lica "H.S. REPRO" Društvo za trgovinu na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje sa ograničenom odgovornošću PC Zujevina Hadžići, ul. Grivići bb, Hadžići, donio je dana 20.01.2021. godine sljedeće

RJEŠENJE

Zakazuje se ročište za glavnu diobu za dan srijeda 24.02.2021. godine u 14,30 sati u sudnici 7 (prvi sprat). Na navedenom ročištu stečajni sudija će sa povjeriocima i stečajnim upravnikom razmotriti prijedlog diobe, koji se može mijenjati ili dopunjavati. Stečajni upravnik dužan je na ročištu za glavnu diobu položiti završni račun i podnijeti izvještaj. Ukupan zbir potraživanja koji se uzima u obzir prilikom glavne diobe 228.922,47 KM Ukupan iznos stečajne mase koja je na raspolaganju za diobu iznosi 62.678,97 KM Uvid u popis potraživanja koja će se uzeti u obzir prilikom diobe, u smislu člana 118. Zakona o stečajnom postupku, može se izvršiti u pisarni suda, soba broj 8/PR. U smislu člana 119. i 120. stav 1. Zakona o stečajnom postupku, stečajni povjerilac čije potraživanje nije priznato i za čije potraživanje ne postoji izvršni naslov ili konačna presuda, mora najkasnije u roku od 15 dana nakon javnog objavljivanja u skladu sa članom 118. istog zakona, dokazati stečajnom upravniku da je i za koji iznos podigao tužbu za utvrđivanje ili je preuzet postupak u ranije pokrenutoj parnici. Prigovor stečajnog dužnika ili stečajnog povjerioca nije od uticaja, osim ako u zakonskom roku sud utvrdi da je prigovor osnovan. Ako se predmetni dokaz blagovremeno podnese onda se dio koji otpada na to potraživanje zadržava kod diobe sve dok je parnica u toku. Povjerilac koji ima pravo na odvojeno namirenje dužan je najkasnije u zakonskom roku predviđenom u članu 119. Zakona o stečajnom postupku, podnijeti dokaz stečajnom upravniku da se i za koji iznos odrekao odvojenog namirenja, ili da nije odvojeno namiren, ili da unovčavanje dobra koje služi za osiguranje nije dovelo do namirenja ličnog potraživanja. Ako se dokaz ne podnese blagovemeno njegovo potraživanje kod diobe ne uzima se u obzir. Kod diobe diobnog popisa povjerioci mogu stečajnom sudu podnijeti prigovor na diobni popis u roku od osam dana nakon isteka zakonskog roka predviđenog članom 119. stav 1. Zakona o stečajnom postupku.

Broj 65 0 St 687406 18 St
20. januara 2021. godine
Sarajevo