TARI d.o.o. Vitez

Više o TARI d.o.o. Vitez

Nepoznato

Zakazuje se ročište na kojem će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučivati o daljem toku postupka (izvještajno ročište) - TARI d.o.o. Vitez

Općinski sud u Travniku, po stečajnom sucu Goranu Dujić, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "TARI" d.o.o. Vitez, Počulica bb, Vitez, zastupan po stečajnom upravniku Behriji Huseinbegović iz Bugojna, izvan ročišta dana 15.01.2021. godine, donio je slijedeće

                                                                        RJEŠENJE

Zakazuje se ročište na kojem će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučivati o daljem toku postupka (izvještajno ročište) za dan 25.02.2021. u 09,30 sati. Obrazloženje Dana 18.09.2021. godine rješenjem brom 51 0 St 19475 19 St otvoren stečajni postupak nad privrednim društvom "TARI" d.o. te je istim rješenjem i zakazano ročište za ispitivanje prijava potraživanja za dan 02.12.2019. godine. Dana 13.11.2019. godine, odgođeno je ispitno i izvještajno ročište radi podneska stečajnog upravnika Behrije Huseinbegović u kojem se navodi da ista nije u mogućnosti pristupiti na zakazano ispitno i izvještajno ročište, a iz razloga jer stečajni upravnik nije bio u mogućnosti sačiniti izvještaj o ekonomskom stanju dužnika. Imajući u vidu su ispunjene pretpostavke za zakazivanje navedeno ročište na kojem će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučivati o daljem toku postupka (izvještajno ročište) zakazuje se 25.02.2021. godine u 09,30 sati.

Broj 51 0 St 0 159475 19 St
15. januara 2021. godine
Travnik