JAS-COMMERCE d.o.o. LIVNO

Više o JAS-COMMERCE d.o.o. LIVNO

Nepoznato

Zaključuje se stečajni postupak nad imovinom JAS-COMMERCE d.o.o. Livno

Općinski sud u Livnu, stečajni sudac Jozo Mamić, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Jas-Commerce " d.o.o. Livno, dana 23.12.2020. godine donio je slijedeći

     OGLAS

Zaključuje se stečajni postupak otvoren rješenjem ovog suda broj 68 0 St 021817 12 St od 23.12.2020. godine nad imovinom "Jas-Commerce " d.o.o. Livno. Nalaže se Odjelu za registar ovog suda da po pravomoćnosti ovog rješenja obavi brisanje stečajnog dužnika "Jas-Commerce" d.o.o. Livno iz sudskog registra, koji je upisan pod MBS___. Obavještavaju se stečajni dužnik, stečajni upravitelj i članovi Odbora povjeritelja da će pravne posljedice o zaključenju stečajnog postupka nastupiti 15 dana nakon javnog objavljivanja ovog rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 68 0 St 021817 12 St
23. decembra 2020. godine
Livno