TOP-BAU D d.o.o. Kakanj

Više o TOP-BAU D d.o.o. Kakanj

Nepoznato

Odbija se prijedlog za provođenje stečajnog postupka nad privrednim TOP-BAU D d.o.o. Kakanj

Općinski sud u Zenici, stečajni sudija Amela Bajramović-Softić, odlučujući po prijedlogu za provođenje stečajnog postupka nad privrednim društvom "TOP-BAU D" d.o.o. Kakanj, Alija Izetbegovića S-II Kakanj, matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0631-15, nakon dostavljenog Izvještaja o ekonomsko-finansijskom stanju iste firme od 30.09.2020. godine, izrađenog od strane, privremenog stečajnog upravnika Ismić Suljemana iz Visokog, nakon provedenog postupka, dana 12.01.2021. godine, donio je sljedeće

RJEŠENJE

Odbija se prijedlog za provođenje stečajnog postupka nad privrednim "TOP-BAU D" d.o.o. Kakanj", Alija Izetbegovića S-II Kakanj, matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0631-15, zbog nepostojanja stečajne mase, te se nalaže brisanje ovog privrednog društva iz sudskog registra zavedenog pod matični registarski broj 43-01-0631-15, a po pravomoćnosti ovoga rješenja.

Broj 43 0 St 185514 20 St
12. januara 2021. godine
Zenica