LAUS d.o.o. Sarajevo

Više o LAUS d.o.o. Sarajevo

Nepoznato

Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem LAUS d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Hakija Zajmović, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "LAUS" Društvo za unutrašnju i vanjsku trgovinu, inžinjering i turizam d.o.o. Sarajevo, ul. Gazi Husref-begova br. 33, na ročištu održanom dana 21.01.2021. godine, donio je slijedeće

RJEŠENJE

1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "LAUS" Društvo za unutrašnju i vanjsku trgovinu, inžinjering i turizam d.o.o. Sarajevo, ul. Gazi Husref-begova br. 33.
2. Za likvidatora se imenuje Ahatović Adnan iz Sarajeva, ul. Faletići br. 8.
3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.
5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenju za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0428-17 (stari broj 1-14455), radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. Nakon što je objavljeno prednje rješenje, prisutni izjavljuje da se odriče prava na žalbu, pa predlaže da se na rješenju konstatuje da je isto pravosnažno sa danom donošenja.

Broj 65 0 L 862532 20 L
21. januara 2021. godine
Sarajevo 

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
Povezani oglasi