Nepoznato

Skupština povjerilaca (ročište za ispitivanje prijava i izvještajno ročište) u stečajnom postupku nad imovinom lica TRGOVAČKO KNJIŽARSKO DRUŠTVO "ŠAHINPAŠIĆ" d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, i to stečajni sudija Hodžić Kenan, u stečajnom postupku nad imovinom lica TRGOVAČKO KNJIŽARSKO DRUŠTVO "ŠAHINPAŠIĆ" d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: stečajni dužnik), ulica Vreoca bb, Ilidža - Sarajevo, van ročičta dana 29.10.2020. godine donio je slijedeće

RJEŠENJE

Zakazuje se pred ovim sudom ročičte za ispitivanje potraživanja za dan i sat kako slijedi četvrtak, 21.01.2021. godine u 12:00 sati u sudnici broj 3. Na predmetnom ročičtu će biti ispitane sve prijave potraživanja i održat će se Izvječtajno ročičte, odnosno Skupčtina povjerilaca, a na kojem će se stečajni upravnik izjasniti o ekonomskom stanju stečajnog dužnika, uzrocima tog stanja, o izgledima da se poslovanje stečajnog dužnika nastavi, o imovini stečajnog dužnika, kao i mogućnostima za reorganizaciju, uz upoznavanje povjerioca u tom slučaju o posljedicama njihovog namirenja. Dostava se smatra izvrčenom javnim oglačavanjem, odnosno objavom poziva (rječenja) u "Službenim novinama Federacije BiH" (oglasni dio). Pozivaju se povjerioci stečajnog dužnika, kao i ostala zainteresovana lica, da prisustvuju naprijed navedenom ročičtu, uz upozorenje na posljedice u slučaju nepristupanja na isto. Ročičte za ispitivanje potraživanja održat će se i ako mu ne budu prisutni svi povjerioci koji su prijavili svoja potraživanja.

Broj 65 0 St 769433 19 St

29. oktobra 2020. godine

Sarajevo