Lena d.o.o. Banja Luka

Više o Lena d.o.o. Banja Luka

Nepoznato

Pokretanje prethodnog postupka za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Lena d.o.o. Banjaluka

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 St 133577 20 St, od 19.11.2020. godine, pokrenut prethodni postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom: “Lena” d.o.o. Banjaluka, Ulica Slobodana Kusturi ća broj 9. Privremeni stečajni upravnik je Ana Gruba č iz Banjaluke. Rješenjem je određena privremena mjera kojom se zabranjuje stečajnom dužniku: “Lena” d.o.o. Banjaluka, Ulica Slobodana Kusturića broj 9, da bez saglasnosti privremenog stečajnog upravnika raspolaže pokretnom i nepokretnom imovinom i novčanim sredstvima i mjera zabrane pojedina čnih prinudnih izvršenja pokrenutih protiv stečajnog dužnika i ista se privremeno obustavljaju. Rješenje i oglas o pokretanju prethodnog postupka za utvr đivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka objavljeni su na oglasnoj tabli Suda 19.11.2020. godine.

 

(57 0 St 133577 20 St-su)