DINO d.o.o. Tuzla

Više o DINO d.o.o. Tuzla

Pokretnina

DINO doo Tuzla u stečaju - Prodaja kancelarijskog namještaja, opreme, putničkog vozila, materijala, gotovih proizvoda i robe

„DINO" doo Tuzla u stečaju

 

Tuzla; 02.09.2020 godine

 

Na osnovu odluke Skupštine povjerilaca „DINO" doo Tuzla u stečaju od 04.03.2020 godine, stečajni upravnik objavljuje

 

                                                                         JAVNO NADMETANJE

                                                      za unovčavanje imovine stečajnog dužnika

 

Obavještavaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da će se putem usmenog nadmetanja - licitacijom, koja će se obaviti u prostorijama stečajnog dužnika u ulici Husinskih Rudara br. 205 u Tuzli dana 2.10.2020. godine sa početkom u 10,00 sati obaviti javna prodaja imovine stečajnog dužnika „DINO" doo Tuzla u stečaju. Licitaciju provodi stečajni upravnik. Imovina stečajnog dužnika je podjeljena u grupe i to: .

Stalna sredstva: kancelarijski namještaj i oprema

procjenjena vrijednost bez PDV

2.817,00 KM,

Stalna sredstva: putničko vozilo

procjenjena vrijednost bez PDV

5.100,00 KM,

Obrtna sredstva: materijal

procjenjena vrijednost bez PDV

14.708,47 KM,

Obrtna sredstva: gotovi proizvodi

procjenjena vrijednost bez PDV

18.133,65 KM,

Obrtna sredstva: roba

procjenjena vrijednost bez PDV

5.448,60 KM,

 

Imovina se prodaje u zatečenom stanju na dan prodaje, po sistemu viđeno - kupljeno.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja prije početka javnog nadmetanja uplate depozit u iznosu od 300,00 KM na transakcijski računa otvoren kod Sberbanke broj 1404011120049765. Učesnicima koji budu prisutni i ne ponude najvišu cijenu, depozit će se vratiti najkasnije narednog dana.

Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača jeste najviša ponuđena cijena. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača predstavlja avansnu uplatu kupoprodajne cijene.

Svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u stanje stvari 2 sata prije početka javnog nadmetanja. Stečajni upravnik zadržava pravo odustajanja od prodaje nakon provedene licitacije i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima licitacije, uz obavezu vraćanja depozita. Sve informacije vezane za licitaciju možete dobiti na tel br. 061-724845.

Stečajni upravnik