Helios d.d. Banovići

Više o Helios d.d. Banovići

Pokretnina

HELIOS dd Banovići u stečaju - Prodaja imovine stečajnog dužnika

INDUSTRIJA DOMOOPREME "HELIOS" d.d. BANOVIĆI-u stečaju

UL Radnička bb

Banovići

 

Broj: 32 OSt 317344 17 St/19

Datum: 15.07.2020. godine

 

Na osnovu člana 101. i 102. Zakona o stečajnom postupku (SI. Novine F BiH broj 29/03, 32/04 i 42/06), Odluke Skupštine povjerilaca, Odbora povjerilaca, stečajni upravnik, raspisuje

 

                                                                              OGLAS

                         O PRODAJI IMOVINE USMENIM JAVNIM NADMETANJEM

 

I. Predmet oglasa je prodaja imovine stečajnog dužnika:I NDUSTRIJA DOMOOPREME "HELIOS" d.d. BANOVIĆI - u stečaju

LOT I. Mašine i oprema sa cijenama bez uračunatog PDV

Rb. 23. Hidraulična presa HS-315 tona Proizvod:Litostroj /tip: HPO-2-315 V/fabr.broj,135/Sila do 315 kN brzina spust. 250-400 mm/s Vel.stola:1250x1250 mm/El.motor 37 i 5,5 kW, god. proizv. 1971.; Invent broj 00000132 poč.cjena 7.936.00 KM.

RB 24. Hidraulična apkant presa HAP- 100 Proizvod: Jelšingrsd-Banja Luka/Tip:HAP-100T/ f.br.203/Sila 1000 kN/ Radna duzina 3050mm/Motor 7,5 kW,, godište proizvodnje 1971. Iventbroj 0000131 poč.cjena 3.584.00 KM

Rb. 7. Horizontalna bušilica , proizvođač "AGEO" Njemačka, tip B-1502, tvornički broj 7567, godina proizvodnje 1970 inventurni broj 00000125 poč.cjena 1,804,80 KM

Rb. 16. Vertikalna tračna pila SU 10MM Selekt prvomajska-Raša/Tip SU-10 f.br.9.0O73/1982 god. Masa 1000 kg/Duž.trake: 5400-5900 mm, Iventbroj 00000050poč.cjena 1.401.60 KM

Rb. 19. Mašina za probijanje otvora u sanduku kolica (bez ele Motora) poč.cjena 3.264,00 KM

Rb. 25. Alatna Oštilica MOD 3M 642 (univerzalna brudilica alata) ZZS-Rusija/tip 3M642/ f.br.81180 Invent broj 00000051 poč.ciena 3.584.00 KM

Rb. 29. EL PEĆ ZA KALENJE 30,32 TTiJM-Čačak/UpDSP30-32   f.br.7395/12 kW/950-1350 C, Invent. br.00000059 poč.cjena 2.880.00 KM

Rb.30 EL PEĆ ZA KALENJE 1100 C (nekompletna) Invent. br.00000060 poč.cjena 224.00 KM

Rb.37. OBLARICA STOLARSKA 5,5 KW, Invent. br.00000076, poč.cjena 192.00 KM

Rb.45. STONA BUŠILICA TB 20.Tigar-Pirot/ Tip TB 20/ F.br.2096/1984.god, In. br. 00000094, poč.cjena 473.60 KM Rb.46. MAŠINA ZA PLETENJE ŽICE, Invent. br. 00000095, poč.cjena 320.00 KM

Rb.48. STUBNA BUŠILICA TB 20,Tigar-Pirot/ Tip TB 20/ F.br. -/ 1984.god Invent. br. 00000098, poč.cjena 473.60 KM Rb. 49. Velika dvostrana brusilica broj karakteristika 290-45M/S 450x52x150 Invent. br. 00000099, poč.cjena 1.100.00 KM

Rb.54. PNEUMATSKI KLIP probijač, Invent. br. 000000105, poč.cjena; 192.00 KM

Rb.59. RUČNA KLIPNA PUMPA TIP RP50, Invenl. br. 000000114, poč.cjena; 64.00 KM

Rb.60. UNIVERZALNI STROJ REVOLVER 25,Knišik, tip RS 25, Invent. br. 000000115, poč.cjena; 750.00 KM

Rb.61. MAŠINA ZA OBLIKOVANJE DANCETA BOJLER,Helios-Banovići, Snaga motora 1 kW, f.br. 01/2002, Invent. br. 000000119, poč.cjena; 224.00 KM

Rb.62. MAŠINA ZA OBLIKOVANJE DANCETA BOJLER.Helios-Banovići, Snaga motora 1.5 kW, f.br.02/2002. poč.cjena 256.00 KM

Rb. 65. EKSCENTAR PRESA EP-63 TONE, Proizvod: Jelšingrad-B.Luka/ Tip: EPNS-63/ God.pr. 1972, Fabr.br. 325/ Sila 630 kN/ Masa 3860 kg, Invenl. br. 000000124, poč.cjena; 2.176.00 KM

Rb.68. EKSCENTAR PRESA EP-63 TONE Proizvod: Jelšingrad-B.Luka/ Tip: EPNS-63/ God.pr. 1970 Fabr.br. 2451/ Sila 630 kN/ Masa 3860 kg Invent. br. 000000128, poč.cjena; 1,843.00 KM

Rb.74. KOMANDNI PULT ZA TRAKU HS ŠTED, InvenL Br. 00000142, poč.cjena 32.00 KM

Rb.78. STROJ ZA GRAVIRANJE GI4«. ZFS-SSSR/tip GI463/f.br. 327, Invent. Br. 00000163, poč.cjena 1.504.0U KM

Rb.79. KORPA ZA ODMAŠČIVANJE - Invent. Br. 00000164. poč.cjena 64,00 KM Rb.80. KORPA ZA ODMAŠČIVANJE - Invent. Br. 00000165, poč.cjena 64.00 KM

Rb.93. JEDNOKOMORNA PEĆ MKP 32 1100 C (neispravna) TTUM-Čačak/ tip MKP 32/ 12.9 kW/ 1100 Cl f.br.7340/ Invent. Br. 00000307, poč.cjena 314.00 KM

Rb.95. STUBNA DVOSTRANA BRUSILICA (jednostrana brusilica) - Invent. Br. 00000492, poč.cjena 192.00 KM Rb. 98. KOVAČKA VATRA SA VENTILATOROM - Invent. Br. 00000545, poč.cjena 365,00 KM Rb.99. STROJ ZA GRAVIRANJE Brusilica/ SSSR/ tip 3C10/ br.878 - Invent. Br. 00000557, poč.cjena 570.00 KM Rb.104. VIBRATOR ZRAČNI 2WA-SP - Invent. Br. 00000851, poč.cjena 57.00 KM

Rb.107. TRAČNA PILA (BOMAG STG222G) FAM-N.Sad/ f.br. 036/ serija 7/ model 1954/ 1958.god.- Invent. Br. 00000918, poč.cjena 960.00 KM

Rb.110. MJEŠALICA ZA ŠAMOT - Invent. Br. 00001038, poč.cjena 57,00 KM

UKUPNO POČETNA CIJENA LOT I (mašine i oprema kao cjelina ) 34.000,00 KM PLUS PDV

 

LOT-I-A EMAJLI RNICA

Rb.l.UREĐAJ ZA PRIPREMANJE EMAJLA SA EL.MOTOROM Mješalica manja, UREĐAJ ZA PRIPREMANJE EMAJLA SA EL.MOTOROM Mješalica veća, KABINA ZA ŠPRICANJE emajla (1) 2X1,5 KW Proizvod: Njemačka/ Br.obn. 1400 u min/, MLIN NK 100 KG SA MOTOROM 2,2 kw, KABINA ZA ŠPRICANJE emajla (2) 2X1,5KW,Proizvod: Njemačka/ Br.obrt. 1400 u min, MLIN ZA EMAJL KG 100, MLIN NK 50 KG SA MOTOROM 0,55 kW, KABINA ZA ŠPRICANJE (3) 2X1,5 kW,Proizvod: Njemačka,'Br.obrt. 1400 u min/, MUN 50 KG SA MOTOROM 0,55 kW, MLIN 50 KG SA MOTOROM 0,55 kW. MLIN400KG MOTOR 5,5 W, KABINA ZA ŠPRICANJE (4) 2x 1,5 kW, Proizvod: Njemačka Br.obrt. 1400 u min/, EL MOTOR ZA SUŠNICU 30 KW, KADA ZA PRANJE ODMAŠČIVANJE, KADA ZA PRANJE I ODMAŠČIVANJE . KADA ZA PRANJE I ODMAŠČIVANJE. KADA ZA PRANJE I ODMAŠČIVANJE, KADA ZA PRANJE I ODMAŠČIVANJE, KADA ZA PRANJE I ODMAŠČIVANJE. KADA ZA PRANJE I ODMAŠČIVANJE, KADA ZA PRANJE I ODMAŠČIVANJE, MJEŠALICA ZA EMAJLIRANJE BOJLERA, Elektrolučni Tig esab arislotig 200, Aparat C02 Varming 230 Supermig

Rb.2.Komoma peć I (za pečenje emajla) Proizvod:Simens-Njemačka/tip: OKG-130-120-267/fabr.broj 4751, god. proizv. 1974.;

Prodaju se kao sekundarne sirovine ponude u zatvorenoj koverti sa ponuđenom cijenom plus PDV, dostaviti na adresi: Općinski sud u Tuzli ul. Zavnobiha bb, 75000 Tuzla na broj  32 0 St 317344 17 St/19 sa naznakom NE OTVARAJ PONUDA (uplata iznosa od 500,00 KM za učešće).

Otvaranje ponuda izvršiće se 31.07.2020.godine u 12:00 sati, u prostorijama stečajnog dužnika.

 

LOT II

2.1. Električna peć za pečenje emajla neispravna, proizvođač "SIEMENS" Njemačka, tip OKG-130/120-267c, proizvodni broj 4751, godina proizvodnje 2002, Električna protočna sušnica sa ventilatorima. Kabina za sušenje Proizvodnja:Austrija/Tip OKG/god.proizv. 1983. Fabrički broj 1486/ Max.tcmp. lOOC/grijači 11x2 kW/130xl 20x267 (bez kružnog transportera, inv.broj: 198), Kružni transporter (uz sušnicu inv. Broj 89) proizv. Prum-Njemačka Tip viseći lančani/ god proiz- fabr broj 757317/1,5 kW/ 100m/4 m.inin.

Prodaju se kao sekundarne sirovine ponude u zatvorenoj koverti sa ponuđenom cijenom plus PDV, dostaviti na adresi: Općinski sud u Tuzli ul. Zavnobiha bb, 75000 Tuzla na broj    32 0 St 317344 17 St/19 sa naznakom NE OTVARAJ PONUDA (uplata iznosa od 500,00 KM za učešće). Otvaranje ponuda izvrsiće se 31.07.2020.godine u 12:00 sati, u prostorijama stečajnog dužnika.

2.2. Hidraulična presa 450 tona. proizvođač LECCO PASCATE Italija, vrsta prese OMB, godina proizvodnje 1980. inventurni broj 00000811 poč.cjena                       15.000.00 KM + PDV

2.7. Mehaničke makaze za lim. proizvođač "Jelšingrad" Banja Luka, tip MM 5/2500, tvornički broj 820494, godina proizvodnje 1982, inventurni broj 00000085 poč.cjena 2.448,00 KM + PDV

2.9. Mašina za pjeskarenje, proizvođač "WOEGELSCEMAN" Njemačka, tip 5564, godina proizvodnje 1975, interni

broj 17952/13005, inventurni broj OOOOOl 16 poč.cjena 2.000,00 KM + PDV

2.10. Kovački čekić, proizvođač "Prvomajska" Zagreb, tvornički broj 3/57/78, godina proizvodnje 1957, inventurni broj: 00000137 poč.cjena 2.430,00 KM + PDV

2.11. HORIZONTALNA BUŠILICA.Proizvod: AGEO-Njemačka/ Tip: B-1502/ Godpr. 1970 Fabr.br. -7567, Invent. br. 0000O0126, poč.cjena 2.073,00 KM + PDV

2.12. Strug HRD, proizvođač "KrJUTHWERRZEUGMASCHTNEN". tip HRD-»2-PF, godina proizvodnje

2006,tvoniički broj 136066, inventurni broj 00OO1077 poč.cjena 2.016,00 KM;

SVE UKUPNO kao cjelina(2.3.+ 2.7.+2.9.+2.10.+2.11.+2.12.)....22.SOO,OOKM plus PDV

 

LOT III Aparati za zavarivanje cijene bez PDV

2. Aparat za tačkasto varenje,Invent. Br.00139 poč.cjena 557,00 KM; 3. Automat za kružno zavarivanje,Invent. Br.016I, poč.cjena 173,00 KM; 4. Aparat za varenje Varus 400 inv.broj: 162, poč. Cij.173,00 KM; 5. Aparat za tačkasto varenjclnvent. Br.00211, poč.cjena 557,00 KM; 13. Aparat za tačkasto varenje Končar tip Ta-25M,Invent. Br.001036 poč.cjena 333,00 KM; 25,Pneumatska mašina 20KVA Tečna za tačkasto zavarivanjclnvent. Br.01117, poč.cjena 576,00 KM; 26. Aparat za plazmu CUTLINE 20G,lnvenL Br.O01 119, poč.cjena 787,00 KM: 27. Rezervoar za hlađenje vodom 100 lit i 200lit po komadu ,ln. Br.01 120, poč.cjena 54,00 KM;

UKUPNO POČETNA CIJENA LOT III. kao cijeUna(od 2 do 27 ).......2.890,00 KM Plus PDV

 

LOT V. Ostala sredstva cijene bez PDV

1. Agregat Tip AB 2 FB6714085 ZVI-SSSR/ tip Gab-2-0/230 r.br4.6718-9-90, poč.cjena 216,00 KM; 2.Kontejner za smeće 3 kmoda poč.cjena.173,oo KM po komadu (može se kupiti 1. komad): 3.Pneumatska mazalica RPM20 1 PR poč. Cjena 324,00 KM: 5. Arm.crijevo za pjeskarenje ekstra blast 32 inv. broj 01184 poč.cjena 390,00 KM; 6. Boca C02, 40 lit. 9 kom 58,00 KM jedan komad. 7. Boce za plin, 40 litara ispravne (Variona) 15 komada početna cijena 65,00 KM za jedan komad: 8. Boce za plin. 40 litara ispravne (Sklad.plina) 9 komada početna cijena 65,00 KM jedan komad; 9. Boce za plin. 40 litara neispravne (Sklad.plina) 6 komada početna cijena 36,00 KM jedan komad;

UKUPNO POČETNA CIJENA LOT V. Kao cijelina (od 1 do 9 ) početna cijena ... 1.320,00 KM Plus PDV

 

LOT VI cijene bez PDV-a

Rb.l. Kotao HOH 30/20 (zgrada uprave) početna cijena 520,00 KM; Rb. 2. Kalolifer 8 KW sa nosačem 8 kom početna cijena po komadu 189,00 KM

LOT VII cijene bez PDV-a

Kuhinja restoran komplet (stolovi sa stolicama peći rashladne vetrine frižideri i dr), početna cijena 3.500,00 KM

LOT VIII. cijene bez PDV-a

Kancelarijski namješta prema spisku komplet po kancelarijama:

RB1. Direktor plus sekretarica 4 095,00 KM;

Rb.2.Klima sa nosačem plus trakaste zavjese i konzole početna cijena 469,00 KM;

Rb.3. Tehnički direktor početna cijena 707,00 KM; Sala za sastanke tehnologija početna cijena

1.410,00 KM

Rb.4. Šef računovodstva početna cijena 1.414,00 KM; Rb.5. Tehnologija početna cijena 2.758,00 KM; Rb.6. Pravna služba 2. Kancelarije početna cijena 945,00 KM;

Rb.7. Knjigovodstvo prodaja 3. prostorije početna cijena 2.324,00 KM

LOT IX cijene bez PDV-

Rb. 1. Skladište gotovih proizvoda početna cijena 3.311,00 KM; Rb.2. Skladište repromaterijala početna cijena 39.620,00 KM ; Rb.3.Skladište poluproizvoda početna cijena 1.260,00 KM; Rb.4. Skladište u servisu početna cijena 448,00 KM; Rb.5. Roba iz prodavnice početna cijena 448,00 KM; RB.6.Skladište repromaterijala početna cijena 392,00 KM;

RB.7. Skladište centralnog grijanja, variona,stolarija,emajlirnica,alatnica, posebne proizvodnje, montaža,alatnica, lager lista šamota početna cijena kao cijelina 13.100,00 KM.

RB.8.Sitan inventar prema lager listi tabela 1 početna cijena 9.274,00 KM;  tabela2 početna cijena 3.185,00 KM; tabela3 početna cijena 1.907,00 KM; tabela4 početna cijena 7.312,00 KM

 

II. Cijena i način prodaje :

I .Cijena i uslovi prodaje su utvrđeni na osnovu Odluke skupštine i Odbora povjerilaca .

2. Prodaja imovine izvršit će se usmenim javnim nadmetanjem za LOTOVE kao cjelinu (Osim lota 6, 8. i 9. pojedinačno) ukoliko nebude uplata

depozita za lotove kao cjelina odmah nakon toga i pojeinačno za svaki redni broj naveden u pojedinom lotu.

III. Uslovi, termin i način prodaje

1. Pravo učešća na Oglasu o prodaji imovine, imaju sva pravna i fizička lica, koja neposredno prije održavanja javnog nadmetanja dostave dokaz o uplati sredstava na ime garancije (depozita).

2. Prodaja imovine usmenim javnim nadmelanjm će se održati dana 31.07.2020. godine u 11:00 sati za LOTOVE kao ciieline a ukoliko nebude zaintresovanih ponuđača kao cjelinu odmah nakon loga pojedinačno po navedenom rednim brojem po lotovina _u poslovnom prostoru INDUSTRIJA DOMOOPREME "HELIOS" d.d. BANOVICI - u stečaju Ul. Radnička bb. Banovići,

 

Uslovi prodaje su:

> kupac kupuje imovinu firme u postojećem stanju,

> početna prodajna cijena za usmeno javno nadmetanje ne može biti niža od cijena navedenih u OGLASU

> usmenom javnom nadmetanju mogu sudjelovati fizička i pravna lica koji na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstava 10% od počenic cijene definisane ovim oglasom, odnosno najviše 10.000,00 KM. na transakcijski račun INDUSTRIJA DOMOOPREME "HELIOS" d.d. BANOVIĆI - u Stečaju broj: 134 630 100 2923 065 otvoren kod ASA Banke dd. Sarajevo, sa naznakom LOT-a (kao cjelina) ili LOT-a i rednog broja pojedinačno za koji se nadmeće

>     prodaja se vrsi po načelu «viđeno-kupljcno», bez naknadnih prigovora, žalbi, vezano za predmet prodaje.

> javno nadmetanje ćc se održati ako na njemu učestvuje samo jedan ponuđač a koji ispunjava uslove Oglasa,

> ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana prodaje smatra se daje odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača.

> Uplaćeni depoziti se vraćaju ponuđačima u roku 3 dana od dana prodaje osim tri prvorangirana

> Ukoliko se uplati depozit za učešće na Usmenom javnom nadmetanju a ne učestvuje na istom gubi se pravo na povrat depozita.

> sve poreze i troškove oko prenosa vlasništva snosi kupac.

 

3. Rok za dostavljanje ponuda

Krajnji rok za uplatu depozita je 31.07.2020. godine, pečat banke ili pošte.

 

4. Imovina koja je predmet prodaje, može se razgledati svakog radnog dana u krugu stečajnog dužnika INDUSTRIJA DOMOOPREME "HELIOS" d.d. BANOVIĆI - u stečaju Ul Radnička bb, Banovići, od 8 do 15 časova ili po dogovoru na telefon.- 060 325 0889;   061 421 074,

 

Stečajni upravnik