FAMINEX d.o.o. Sokolac

Više o FAMINEX d.o.o. Sokolac

Pokretna i nepokretn

FAMINEX doo Sokolac u stecaju - Izmjena oglasa o prodaji imovine

"FAMINEKS" doo u stečaju, Sokolac Ul. Majdani bb

Datum: 24.06.2020. god.

 

                                                                    ISPRAVKA OGLASA

  U Oglasu o prodaji imovine stečajnog dužnika FAMINEKS doo u stečaju Sokolac, 24.06.2020. godine                                                                                objavljeno je:

 

Ponude dostavljati u zatvorenim kovertama sa naznakom «PONUDA - NE OTVARAJ«, na adresu stečajnog upravnika: Simović Vlade ul. Petra Bojovića 111/44, 73300 Foča, zaključno sa 16.06.2020. godine.

Napravljena je greška i treba da stoji:

Ponude dostavljati u zatvorenim kovertama sa naznakom «PONUDA - NE OTVARAJ«, na adresu stečajnog upravnika: Simović Vlade ul. Petra Bojovića IH/44, 73300 Foča, zaključno sa 16.07.2020. godine.    

 

Stečajni upravnik