Pokretna i nepokretn

POSAVINA KOKA doo Orašje u stečaju - Prodaja cjelokupne imovine stečajnog dužnika

"POSAVINA - KOKA " d.o.o. u stečaju

XIV ulica bb.

ORAŠJE

25 0 St 048519 18 St

Na osnovu člana 101,102 i 103 Zakona o stečajnom postupku ("SI. novine FBiH " br. 29/03, 32/04, i 42/06 ) , te na osnovu odluke skupštine vjerovnika od 24.01.2020 godine i sjednice odbora vjerovnika od 22.05.2020 godine i uz saglasnost razlučnih povjerilaca stečajni upravnik objavljuje:

 

                                                                       OGLAS O DRUGOJ

                          PRODAJI IMOVINE USMENIM JAVNIM NADMETANJEM I PREDMET PRODAJE

 

1.   Na osnovu procjene stalnog sudskog vještaka građevinske struke firma "POSAVINA - KOKA" d.o.o. u stečaju prodaje javnim nadmetanjem slijedeće nekretnine umanjene za 10 %.

 

- Nekretnine na k.č. br. 870/1 uk.o. Orašje I

475.353,24 KM

- Nekretnine na k.č. br. 870/2 u k.o. Orašje I

550.924,77 KM

- Nekretnine na k.č. br. 873/3 u k.o. Orašje I

11.970,00 KM

--Nekretnine na k.č. br. 109/3 u k.o. Donja Mahala

86.925,88 KM

- Nekretnine na k.č. br. 524/1, 524/2 i 524/3 u k.o. Kostrč

537.330,29 KM

- Nekretnine na k.č. br. 523/4 u k.o. Kostrč

3.559,50 KM

Ukupna vrijednost nekretnina

1.666.063,68 KM

 

2.   Na osnovu procjene stalnbg sudskog vještaka poljoprivredne struke firma "POSAVINA - KOKA " d.o.o. u stečaju prodaje javnim nadmetanjem slijedeće parcele umanjene za 10 %.

-k.č. 421/2 oranica 5 i 6 kl.

površine 12560 m2 iznos

7.912,80 KM

-k.č. 421/3 oranica 6 kl.

" 787m2 "

424,98 KM

- k.č. 524/4 oranica 6 kl.

" 7316 m2"

3.950,64 KM

- k.č. 524/6 oranica 6 kl.

" 200 m2 "

108,00 KM

- k.č. 522/1 oranica 6 kl.

" 4385 m2 "

2.367,90 KM

- k.č. 522/2 oranica 6 kl.

" 3905 m2 "

2.108,70 KM

- k.č. 522/3 oranica 6 kl.

" 3905 m2 "

2.108,70 KM

- k.č. 522/4 oranica 6 kl.

"4150m2"

2.241,00 KM

- k.č. 523/3 oranica 6 kl.

" 2789 m2 "

1.506,06 KM

- k.č. 523/2 oranica 6 kl.

" 2804 m2 "

1.514.16KM

- k.č. 523/1 oranica 6 kl.

" 2879 m2 "

1.554,66 KM

- k.č. 525 šuma 5 kl.

" 2740 m2 "

1.233,00 KM

- k.č. 526/2 oranica 6 kl.

" 9248 m2 "

4.993,92 KM

- k.č. 523/5 oranica 6 kl.

" 4965 m2 "

2.681,10 KM

Ukupna vrijednost parcela

 

34.705,62 KM

 

 

3.   Na osnovu procjene stalnog sudskog vještaka strojarske struke firma "POSAVINA - KOKA" d.o.o. u stečaju prodaje javnim nadmetanjem strojeve i opremu umanjenu za 10 %.

1. Predvalionici "PAS-REFORM" god. pr. 1990 4 kom x 10.800,00

43.200,00 KM

2. Predvalionik "PAS-REFORM " god.pr. 1990

7.200,00 KM

3. Predvalionik i valionik "PETERSIME" god. pr. 1990

7.200,00 KM

4. Predvalionik "PAS- REFORM" god.pr. 1990

7.200,00 KM

5. Predvalionik "PAS-REFORM" god. pr. 1990

10.800,00 KM

6. Prevalionici "VICTOR1A" god. pr. 2007 - 4 kom x 18.000,00

72.000,00 KM

7. Valionici "PAS- REFORM" god. pr. 1990-3 kom x 9.000,00

27.000,00 KM

8. Valionik "PAS-REFORM" god. pr. 1990

9.000,00 KM

9. Valionik "V1CTOR1A" god.pr. 2007

13.500,00 KM

lO.Sortikazajaja "MOBA" god. pr. 1987

37.800,00 KM

11 .Oprema za proizvodnju konzumnih jaja 2 kompleta

94.500,00 KM

12.0prema za uzgoj pilčnki

54.000,00 KM

13.Trafostanica "ENERGOINVEST " 300 KW

27.000,00 KM

14.Dizel agregat "KABELRAUM" 96 KW

5.400,00 KM

15.Kompresor "SCHNEIDER" god. pr. 1965 2 kom x 90,00

180,00 KM

16.Klima uređaj "SAMSUNG" 3 KW 3 kom x 90,00

270,00 KM

17.Uređaj za foliju "SINIPACK"

900,00 KM

18.Peć na čvrsto gorivo "RADIJATOR 1NŽINJERING" god. pr.2006

1.800,00 KM

19.Peć na čvrsto gorivo

900,00 KM

20. Hidrofor "CENTROMETAL " god. pr. 2001

270,00 KM

21. Autogeni aparat za varenje

180,00 KM

.22. Frižider 2 kom x 45,00

90,00 KM

23. Kuhinja 2 kom x 450,00

900,00 KM

24. Kontejnerska posuda

180,00 KM

25. Uredski stol 10 kom x 90,00

900,00 KM

26. Uredska stolica 12 kom x 45,00

540,00 KM

27. Uredska vitrina i ormar 5 kom x 90,00

450,00 KM

28. Rashladna vitrina "SOKO "

180,00 KM

29.Mikrovalna peć "STUDIO "

45,00 KM

30.Usisivač za prašinu 2 kom x 45,00

90,00 KM

31. SEF

90,00 KM

32. Uređaj za pranje

180,00 KM

33 Odmaščivać ANTONIO GOGLIA god. pr 2003.6.300,00 KM
34. Šaržna vaga4.500,00 KM
35. Silos metalni pocinčani "BROCK" god. pr. 1995 4 kom x 4.500,0018.000,00 KM

36. Kamion rifuzEr "FAP" god. pr. 1989

5.400,00 KM

37. Paletar 2 kom x 90,00

180,00 KM

Ukupna vrijednost sredstava

458.325,00 KM

 

 

Ukupna vrijednost iznosi:  

1.666.063,68 KM

34.705,62 KM

458.325,00 KM

UKUPNO :          2.159.094,30 KM

 

II USLOVII NAČIN PRODAJE

1. Početna prodajna cijena je utvrđena na temelju procjena imenovanih vještaka, a koju cijenu je potvrdila Skupština vjerovnika 24.01.2020. godine. Za drugu prodaju imovine uz saglasnost odbora vjerovnika i uz saglasnost razlučnih povjerilaca imovina se prodaje za 10 % od vrijednosti utvrđene od vještaka.

2. Prednost pri kupovini ima kupac koji želi da kupi svu imovinu u cijelosti. Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja do 24.07.2020 godine izvrše uplatu na ime osiguranja učešća u javnom nadmetanju u iznosu od 10 % od vrijednosti predmeta za koji se želi nadmetati, ali ne više od 10.000,00 KM. Uplatu učešća izvršiti na račun "POSAVINA - KOKA " d.o.o. u stečaju broj : 3381802255851091 otvoren kod UniCredit banke. Javno nadmetanje održat će se dana 28.07.2020 godine u 13 sati u prostorijama firme "POSAVINA- KOKA " d.o.o. Orašje.

3. Najpovoljniji kupac je onaj koji ponudi najveću cijenu u javnom nadmetanju.

4.  Prodaja će se izvršiti ako se javi samo jedan kupac.

5. Troškove poreza i uknjižbe snosi kupac.

6. Navedena vrijednost imovine predstavlja njenu početnu cijenu i ne može se prodavati ispod te cijene.

7. Prodaja se vrši po principu "viđeno - kupljeno" i naknadne reklamacije neće se uvažiti.

8. Najpovoljniji ponuđač je dužan uplatiti cjelokupni iznos kupljene imovine u roku od 30 dana računajući od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ako najpovoljniji ponuđač odustane od kupovine, te ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana, smatra se daje odustao od kupnje, te gubi pravo na povrat osiguranja, a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača.

9. Kupcu će uplaćeno osiguranje biti uračunato u cijenu, a ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena (osim prva tri rangirana) osiguranje će se vratiti u roku od tri dana od dana zaključenja javnog nadmetanja.

10. Po isplati u cijelosti kupac će se uvesti u imovinu u roku od 30 dana.

11. Ako se nitko ne prijavi u javnom nadmetanju prodaja će se smatrati neuspjelom.

12. Sve informacije mogu se dobiti na telefon: 063/342-260 i 061/148-441.

Stečajni upravitelj