RIFACITORE d.o.o.Sarajevo

Više o RIFACITORE d.o.o.Sarajevo

Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad Trgovinskim preduzećem ĆIRO 2 doo Brčko

Osnovni sud Brčko distrikta BiH objavljuje slijedeći

 

                                                                       OGLAS


I. Otvara se stečajni postupak nad Trgovinskim preduzećem "ĆIRO 2" Društvo sa ograničenom odgovornošću Brčko, ul. Semberska bb, MBS 1-740, JIB 4600084000002, sa danom 01.11.2019. godine.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Enver Abadžić, Bulevar mira 3, Brčko.
III. Pozivaju se povjerioci da u roku od60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH" i "Službenom glasniku BiH", prijave svoja potraživanja stečajnom sudiji, u dva primjerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
IV. Ročište za ispitivanje prijava potraživanja zakazuje seza dan 21.01.2020. godine u 10,30 sati u zgradi Osnovnog suda Brčko distrikta BiH, sudnica br. 5.
V. Pozivaju se dužnici da bez odlaganja izvrše svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VI. Oglas o otvaranju stečajnog postupkaobjavljuje se na oglasnoj tabli suda dana 01.11.2019. godine u 15,00 časova, kada nastupaju pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka.
VII. Otvaranje stečajnog postupkaupisuje se u sudski registar.
VIII.Žalba na ovo rješenje ne zadržava njegovo izvršenje.

 

Broj 96 0 St 124009 19 St
01. novembra 2019. godine
Brčko