Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad pravnim licem Daka-servis d.o.o. Banja Luka

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 St 093988 11 St, od 11.12.2012. godine, otvoren stečajni postupak nad pravnim licem "Daka-servis" d.o.o. Banja Luka, Petra Rađenovića br. 27. Stečajni upravnik je Berić Risojević Ljubinka iz Banje Luke, Kralja Alfonsa XIII br. 48. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka dva dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku Republike Srpske", prijave ovom sudu svoja potraživanja sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primjerka. Uz prijavu potraživanja povjerioci su dužni platiti taksu za prijavu potraživanja na žiro račun republički javni prihodi - takse, broj: 562-099-00000556-87, pozivom na broj: 722211, budžetska organizacija: 1085001, i to: na potraživanje u iznosu od 5.000,00 KM - 50,00 KM, na potraživanja u iznosu preko 5.000,00 KM -100,00 KM i kopiju uplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka dva dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku Republike Srpske", prijave svoja razlučna i izlučna prava i u prijavi naznače dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihovo potraživanje po predviđanju neće biti pokriveno tim razlučnim pravom i izlučni povjerioci da u prijavi naznače predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi (član 110. st. 5. i 6. Zakona o stečajnom postupku). Pozivaju se dužnici pravnog lica "Daka-servis" d.o.o. Banja Luka, Petra Rađenovića br. 27, da svoje dugove bez odlaganja izmire. Ročište povjerilaca na kojem će biti ispitane prijave potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 20.02.2013. godine, u 9,00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva br.108, kancelarija broj: 16/II. Ročište na kojem će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučivati o daljem toku postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti dan i na istom mjestu odmah nakon završetka ispitnog ročišta. Rješenje i oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljeni su na oglasnoj tabli Suda 11.12.2012. godi ne, u 15,00 časova. (57 0 St 093988 11 St-su)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
Povezani oglasi