PS VITEZIT d.o.o. Vitez

Više o PS VITEZIT d.o.o. Vitez

Nepoznato

Odgađa se ispitno ročište u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika PS "VITEZIT" d.o.o. Vitez

Općinski sud u Travniku, po sucu Ivi Žabić, u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika PS " VITEZIT" d.o.o. Vitez, Tvornička 1, objavljuje sljedeći

OGLAS

Odgađa se ispitno ročište u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika PS "VITEZIT" d.o.o. Vitez, određeno za dan, 11.05.2020. godine sa početkom u 9,30 sati, kao i izvještajno ročište određeno za dan, 14.05.2020.godine sa početkom u 9,30 sati, zbog epidemiološke situacije - "COVID-19", (Zapisnik Općinskog suda u Travniku br. 051-0-Su-20-000099 od 05.05.2020.godine, sa preporukom Doc.dr. Sead Karakaš, specijalista epidemiolog - direktor Zavoda za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona, da se ne održava ročište na kojem bi bio prisutan veći broj ljudi, a novo ISPITNO ročište se određuje za dan, 17.06.2020. godine sa početkom u 9,30 sati, a IZVJEŠTAJNO ročište se određuje za dan, 19.06.2020. godine sa početkom u 9,30 sati u sali Centra za kulturu općine Travnik. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči suda.

Broj 51 0 St 162693 19 St

16. marta 2020. godine

Travnik