Nekretnina

TAS doo Vogošća u stečaju - Druga prodaja stana u Vogošći

TVORNICA AUTOMOBILA SARAJEVO d.o.o. Vogošća u stečaju

Igmanska 36

Vogošća

Bosna i Hercegovina

Broj:65 0St 34828716 St

 

Sarajevo, 20.05.2020. godine

 

Na osnovu člana 101. i 103. Zakona o Stečajnom postupku ("SI, Novine F BiH2 br. 29/03, 32/04.) i Odluke skupštine povjerilaca u postupku unovčavanja stečajne mase stečajnog dužnika TVORNICA AUTOMOBILA SARAJEVO d.o.o. Vogošća u stečaju od 17.02.2020. godine, Stečajni upravnik stečajnog dužnika objavljuje

 

                                                                           OGLAS

      o drugoj prodaji trosobnog stana u vlasništvu TVORNICE AUTOMOBILA SARAJEVO doo Vogošća

                                              u stečaju, putem usmenog javnog nadmetanja

 

A) PREDMET PRODAJE

Nekretnina, trosoban stan koji se nalazi u Vogošći, Tome Mendeša br.26, prizemlje, površine 76 m2, upisan u ZK uložak broj 6643, KO Vogošća, vlasništvo stečajnog dužnika 1/1, početne prodajne cijene u iznosu od 90.000,00 KM.

 

B) USLOVI PRODAJE

1. Prodaja nepokretne imovine se prodaje u fizičkom i vlasničkom stanju na dan prodaje. Dokaz o vlasništvu može se pogledati dana 03.06.2020. u vremenu od 09:00 do 11:00 sati na adresi ul. Tome. Mendeša br.26, Vogošća.

2. Usmeno javno nadmetanje će se održati 04.06.2020. godine u 09:00 sati u stanu na adresi ul. Tome Mendeša br. 26. Vogošća.

3. Uslovi prodaje

- Usmeno javno nadmetanje održaće se i ako na njemu učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava ostale Zakonom propisane uslove,

- Pravo učešća u nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica.

- Ponuđena cijena će biti početna cijena nadmetanja,

- Na javnom nadmetanju, mogu učestvovati kupci koji izvrše polog novčanih sredstava u visini od 10% od početne cijene, najkasnije 24 sata prije usmenog javnog nadmetanja,

 - Uplatu izvršiti na transakcijski račun TVORNICA AUTOMOBILA SARAJEVO d.o.o. Vogošća u stečaju broj 1601110000027858, otvoren kod Vakufske banke d.d. Sarajevo, sa naznakon "Uplata za javno nadmetanje".

- Ponuđačima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca, drugog ili trećeg najboljeg ponuđača, položeni novac će se vratiti po okončanju postupka prodaje,

- Sve troškove potpisa ugovora, troškova prenosa vlasništva i ostale troškove snosi kupac,

- Nekretnina se prodaje po principu "viđeno-kupljeno" te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati,

- Kupac je dužan uplatiti licitirani iznos u roku od 30 dana računajući od dana prodaje,

- Ako kupac ne uplati licitirani iznos, umanjen za iznos pologa u naznačenom roku (30 dana) smatra se daje odustao o kupovine, te gubi pravo na povrat učešća - depozita a kupcem se proglašava slijedeći najpovoljniji ponuđač koji je učestvovao u postupku prodaje. Ako ni drugi po redu najbolji ponuđač ne uplati licitirani iznos u propisanom roku, gubi pravo na povrat učešća-depozita i za kupca se proglašava slijedeći po redu najbolji ponuđač za kog važe ista pravila kao i za prvo i drugo plasiranog ponuđača.

- Licitirana nekretnina se neće predati u posjed kupcu prije zaključena Kupoprodajnog ugovora i Prodavač izda potvrdu daje Kupac u cjelosti isplatio licitiranu cijenu.

4. Kupci su na Usmeno javno nadmetanje, dužni ponijeti i uplatnicu kao dokaz o uplati.

Kontakt telefon za sve informacije je 061/262-683.

 

Stečajni upravnik

Enis Džihanić