PS VITEZIT d.o.o. Vitez

Više o PS VITEZIT d.o.o. Vitez

Nepoznato

Odgađa se ispitno ročište u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika PS "VITEZIT" d.o.o. Vitez

Općinski sud u Travniku, po sucu Ivi Žabić, u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika PS "VITEZIT" d.o.o. Vitez, Tvornička 1, objavljuje sljedeći

OGLAS

Odgađa se ispitno ročište u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika PS "VITEZIT" d.o.o. Vitez, određeno za dan, 23.03.2020. godine sa početkom u 9,30 sati, kao i izvještajno ročište određeno za dan, 27.03.2020. godine sa početkom u 9,30 sati, a zbog novo nastale situacije - KORONA VIRUS, a novo ISPITNO ročište se određuje za dan, 11.05.2020. godine sa početkom u 9,30 sati, a IZVJEŠTAJNO ročište se određuje za dan 14.05.2020. godine sa početkom u 9,30 sati u zgradi ovog suda. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči ovog suda.

Broj 51 0 St 162693 19 St

16. marta 2020. godine

Travnik