DD grupa Modriča

Više o DD grupa Modriča

Nepoznato

Otvara se stečajni postupak nad dužnikom: Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge “DD grupa” Modriča

Okružni privredni sud u Doboju, sudija Brankica Stojaković Kvaternik, kao stečajni sudija u postupku po prijedlogu predlagača: “Rafi nerija ulja” AD Modriča za otvaranje stečajnog postupka nad subjektom upisa pod nazivom: Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge “DD grupa” Modriča, Kninska ul. broj 40, Modriča, koje zastupa punomoćnik Zoran D. Rakić, advokat, iz Odžaka, 23.1.2020. godine, donio je

RJEŠENJE

I - Otvara se stečajni postupak nad dužnikom: Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge “DD grupa” Modriča, Kninska ul. broj 40, Modriča, MBS 60-01-0065-18, MB 11173152, JIB 4404369790003.

II - Stečajni postupak otvara se 23.1.2020. godine u 14.00 časova. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka Sud objavljuje na oglasnoj tabli Suda, u “Službenom glasniku Republike Srpske” i na internet stranici APIF-a.

III - Za stečajnog upravnika imenuje se Svetlana Popović iz Doboja, Ul. solunskih dobrovoljaca broj 15.

IV - Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” prijave svoja potraživanja stečajnom sudu (član 100. stav 1. Zakona o stečaju) dostavljanjem prijave i priloga u dva primjerka (član 169. Zakona o stečaju) te prilože dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM ni veća od 10.000,00 KM, na žiro račun broj 562-0990000055687, budžet Republike Srpske, Banja Luka, vrsta prihoda 722211, opština 028, budžetska organizacija Okružnog privrednog suda u Doboju, broj 1087001.

V - Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske“ obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. Potrebno je navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja i osigurano potraživanje (član 100. stav 2. Zakona o stečaju).

VI - Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužniku da ih bez odgađanja izvrše prema stečajnom dužniku (član 100. stav 3. Zakona o stečaju).

VII - Otvaranje stečajnog postupka upisaće se u sudski registar ovog suda tako da se uz naziv stečajnog dužnika izvrši upis oznake - u stečaju i upis imena i prezimena stečajnog upravnika kao lica ovlašćenog za zastupanje stečajnog dužnika.

VIII - Otvaranje stečajnog postupka upisaće se u zemljišnoknjižne evidencije koje vodi Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Područna jedinica Modriča.

IX - Skupština povjerilaca (ispitno ročište) na kojoj će se ispitati prijavljena potraživanja zakazuje se za četvrtak, 19.3.2020. godine, u 8.30 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda Doboju, Ul. Svetog Save broj 22, sudnica broj I.

X - Skupština povjerilaca (izvještajno ročište) na kojoj će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučiti o daljem toku stečajnog postupka održaće se isti dan i na istom mjestu nakon ispitnog ročišta. Stečajni sudija,

(60 0 ST 028727 19 ST-su)

Brankica Stojaković Kvaternik, s.r. 

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo