DINO d.o.o. Tuzla

Više o DINO d.o.o. Tuzla

Nepoznato

OTVARA SE stečajni postupak nad dužnikom "DINO" d.o.o. Tuzla

Općinski sud u Tuzli objavljuje

OGLAS

I. OTVARA SE stečajni postupak nad dužnikom "DINO" d.o.o. preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla, ul. Husinskih rudara br. 205, upisano kod Općinskog suda u Tuzli pod matičnim reg. brojem MBS: 1-10828.

II. Stečajni postupak se otvara sa danom 14.01.2020. godine u 12,00 sati, kada se rješenje o otvaranju stečajnog postupka ističe na oglasnoj tabli suda. Oglas o otvaranju stečajnog postupka će biti objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH".

III. Za stečajnog upravnika imenuje se Fahrudin Arapčić iz Lukavca, sa aktuelne liste stečajnih upravnika.

IV. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja stečajnom sudu dostavom prijave i priloga u dva primjerka, te prilože dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM, niti veća od 10.000,00 KM, na žiro račun broj 1321000256000080 - Vrsta prihoda: 722221 Budžet Tuzlanskog kantona.

V. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH", stečajnog upravnika obavijeste koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. Potrebno je navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osigurano potraživanje.

VI. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužniku da ih bez odlaganja izvrše.

VII. Otvaranje stečajnog postupka ima se upisati u sudski registar ovog suda.

VIII.Rješenje o otvaranju stečajnog postupka će se dostaviti zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Tuzli i Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzla radi upisa zabilježbe otvaranja stečajnog postupka na nekretnini stečajnog dužnika.

IX. Ročište za ispitivanje prijava potraživanja zakazuje se za dan srijedu, 04.03.2020. godine u 11,00 sati, u zgradi Općinskog suda u Tuzli, ul. ZAVNOBIH-a bb., sprat I.

X. Skupština povjerilaca (izvještajno ročište) na kome će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučiti o daljem toku stečajnog postupka održat će se isti dan srijeda, 04.03.2020. godine u 11,00 sati, na istom mjestu nakon ročišta za ispitivanje prijava potraživanja.

Broj 32 0 St 360940 19 St

14. januara 2020. godine

Tuzla