Konjuh d.d. Živinice

Više o Konjuh d.d. Živinice

Pokretna i nepokretn

KONJUH dd Živinice u stečaju - Prodaja imovine stečajnog dužnika

„KONJUH" dd Živinice, za proizvodnju i promet namještaja-u stečaju

Ul. Prva ulica 57

75270 Živinice

 

Broj: 32 0 St 268798 16 St/20

Dana,07.02.2020. godine.

 

Na osnovu člana 101, 102 i 103 Zakona o stečajnom postupku (Službene novine FBiH br.29/03, 32/04 i 42/06), Odluke Skupštine povjerilaca i Odluke Odbora povjerilaca, stečajni upravnik objavljuje

 

                                                                                       OGLAS

                                                O PRODAJI IMOVINE USMENIM NADMETANJEM

 

A. Predmet oglasa je prodaja imovine stečajnog dužnika:

1.  „KONJUH" dd Živinice, za proizvodnju i promet namještaja-u stečaju, što uključuje slijedeću imovinu:

 

1.1. Proizvodno-poslovni objekti, izgrađeni unutar kruga Tvornice , više objekata koji predstavljaju funkcionalnu cjelinu, i to:

 

1. LOT II. Radnički restoran PL 469.

Radnički restoran sagrađen na k.č. 1355/27- Radnički restoran što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/26 površine 525 m2".

Početna prodajna cijena LOT. II. PL 469 iznosila je 604.567.80 KM.

 

1.2. LOT. III. Fabrički krug PL 469,(Fabrika elemenata).

Zemlište uz privrednu zgradu k.č. 1355/1 površine 17103 m2 ,

Sušara 4-Bolman sagrađena . na k.č. 1355/10-Sušara što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/9 površine 823 m2,

Nadstrešnica suhi elementi sagrađena .na k.č. 1355/9 što po ZK.UL.239 površine 1113 m2.

Sušara 3- Žičnica sagrađena  na k.č. 1355/11-Sušara što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/10 površine 702 m2,

Sušara 2- Američka sagrađena  na k.č. 1355/12-Sušara što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/11 površine 930 m2,

Nadstrešnica sagrađena na k;č. 1355/16-Magacin što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/15 površine 979 m2,

Sušara 1- Bosanka sagrađena na k.č. 1355/13-Sušara što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/12 površine 615 m2,

Parketara sagrađen, na k.č. 1355/14-Fabrika parketa što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/13 površine 486 m2,

Krojačnica sagrađen , na k.č. 1355/15-Krojačnica što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/14 površine 1.564 m2,

Pilana sagrađen .na k.č. 1355/17-Pilana što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/16 površine 1.602 m2,

Upravna zgrada sa radionom i vatrogasnim spremištem sagrađena , na k.č. 1355/8-Magacin što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/7 površine 1.395 m2.

 

Ukupna početna vrijednost nekretnine LOT. III. PL.469 (F. Elemenata) iznosi... 10.526.362.63 KM.

 

1.3. Stalna sredstva (mašine, oprema, postrojenja, sitan inventar,) prema popisnoj listi (pilana, krojačnica, parketara),

Ukupna vrijednost iznosi.....................................419.088,10 KM bez PDV.

Ukupno početna prodajna cijena LOT. III  (1.2+1.3)..........................................10.945.450.73 KM.

 

1.4. LOT. IV

Zemlište uz privrednu zgradu k.č. 1355/41 površine 9703 m2 ,

Zemlište uz privrednu zgradu k.č. 1355/40 površine 35148 m2 na kojoj je izgrađen neuplanjen objekat (Priručno skladište zapaljivih materija),

Nadstrešnica suhi elementi sagrađena , na k.č. 1355/39 površine 1293 m2,

Garaža furniri sagrađena . na k.č. 1355/19 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/18 pvršine 517 m2,

Zemlište uz privrednu zgradu k.č. 1355/28 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/27 površine 1984 m2,

Zemlište uz privrednu zgradu k.č. 1355/29 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/28 površine 8760 m2 na kojoj je izgrađen neuplanjen objekat (Portimica jug), Nadstrešnica jug kod arhiva sagrađena , na k.č. 1355/2 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/4 površine 791 m2

Arhiv sagrađen na parcel kć. 1355/32 ZK.UL.239 odgovara parceli srarom premjeru k.c.broj 817/31 površina 118 m2.

 

Ukupna, početna prodajna cijena LOT. IV.............12.829.080.00 KM.

 

1.5. LOT. V. Transportna sredstva i mašine:

1. Automatski tokarski stroj "Hempel" početna cijena 3.847,65 KM bez PDV-a; 2. Tokarska brusilica " Hempel" početna cijena 3.847,65 KM bez PDV-a; 3. Kontaktna brusilica "Lofell" početna cijena 3.038,46 KM bez PDV-a; 4. Tračna brusilica "Bratstvo" početna cijena 1.202,37 KM bez PDV-a; 5. Tračna brusilica "Bratstvo" početna cijena 1.202,37 KM bez PDV-a; 6. Tračna pila "Arsenije Spasic" početna cijena 1.202,37 KM bez PDV-a; 7. Nadstolna glodalica "Žičnica" početna cijena 1.442,86 KM bez PDV-a; 8. Četverostrana oblarica "Ledinek" početna cijena 1 1.422,73 KM bez PDV-a; 9. Rezač keramičkih pločica, STR 300L/4301430, EL. Motor 2,2 kW, početna cijena 600,00 KM bez PDV-a; 10. Mašina za montiranje i demontiranje guma, početna cijena 312,50 KM bez PDV; 11. Uređaj za montiranje guma, početna cijena 1.250,00 KM bez PDV-a; 12. Balans mašina, početna cijena 208,33 KM bez PDV-a; 13. Blok presa (rashodovana), početna cijena 3.095,00 KM bez PDV-a; 14. Lajmarice 3 kom. (rashodovane), početna cijena 3 x 814,50 KM bez PDV-a; 15. Kontaktna brusilica "Oto" tip RSA, godina proizvodnje 1988, početna cijena 6.859,00 KM bez PDV-a; 16.Potezna kružna pila (ručna) "Bratstvo" početna cijena 814,50 KM bez PDV-a; 17. Kant mašina "Holzher" početna cijena 16.928,17 KM bez PDV-a; 18. CNC. "Ima" početna cijena 15.475,61 KM bez PDV-a; 19. Kant mašina "G.Stepani" početna cijena 17.023,17 KM bez PDV-a; 20. Brusilica "Žičnica" početna cijena 7.737,75 KM bez PDV-a; 21. Kontaktna brusiluica "Standingmaster" početna cijna 11.606,59 KM bez PDV-a 22. Tračna pila dva reza "Tehno studio" Ivlea Italija, tip PL.160 BS 2, početna cijena 3.095,00 KM bez PDV-a; 23. Tračna pila GTE. Tip HD, godina proizvodnje 1976, početna cijena 1.466,10 KM bez PDV-a; 24. Tračna pila "Bratstvo" početna cijena 1.788,10 KM bez PDV-a; 25. Mala ljuštilica "Leroy somer" početna cijena 61.731,00 KM bez PDV-a; 26. Kuper na konac (bez motora), početna cijena 1.629,00 KM bez PDV-a; 27. Kopirna glodalica "Comel" početna cijena 4.642,65 KM bez PDV-a; 28. Brusilica horizontalna, početna cijena 1.160,61 KM bez PDV-a; 29. Rezač keramičkih pločica, STR 300L/4301430, EL. Motor 2,2 kW, početna cijena 600,00 KM bez PDV-a; 30. Presa za izbijanje piksni početna cijena 100,00 KM bez pdv-a; 31. Mehanički podupirač za motore početna cijena 2 x 70,00 KM bez PDV-a; 32Mješalica za beton 0.5 m3 početna cijena 300,00 KM bez PDV-a; 33. Aparat za varenje, Rade Končar, tip C-3, 19 KVA, početna cijena 300,00 KM-bez PDV-a; 34. Teleskop prikolica bez rude počema cijena 1.000,00 KM bez PDV-a; 35. Kontejner zatvoreni 2,20 m. — 3,30 m. Početna cijena 1.010,00 KM bez PDV-a; 36. Dizalica lančara 10 t. Počema cijena 995,00 KM bez PDV-a; 37. Putnički automobile neispravan, marka Ford Fokus, tip DM2, broj šasije WF0MXXGCDM4R40789, godina proizvodnje 2004, radni obujam motora 1595 cm3, maksimalna snaga 74 kW, vrsta goriva benzin, eko karakteristika EURO 3, broj motora 4R40789. Početna cijena 2.000,00 KM bez PDV-a; 38. Transporter za kotao, početna cijena 4.000,00 KM bez PDV-a; 39. Transporter za kotao, početna cijena 5.000,00 KM bez PDV-a; 40. Transporter piljevine, početna cijena 15.000,00 KM bez PDV-a; 41. Numerički vođeni prikrajčivač, početna cijena 3.000,00 KM bez PDV-a: 42. Kružna pila za poprečno rezanje, kružna potezna pila , počema cijena 2.500,00 KM bez PDV-a, 43. Makaze za furnir, Javor Slovenija, početna cijena 4.000,00 KM bez PDV-a.

 

B. Cijena i način prodaje

1 Navedena imovina nod rednim broiem (1.1.) se Drodaie kao cielina Lot II.

2. Navedena imovina pod rednim brojem (1.2+1.3) se prodaje kao cijelina Lot III.

3. Navedena imovina pod rednim brojem (1.4.) se prodaje kao cijelina Lot IV

4. Navedena imovina pod rednim brojem 1.5. Lot V. Prodaje se pojedinačno od rb. 1 do rb.43.

5. Prodaja imovine izvršit će se usmenim javnim nadmetanjem.

 

C. Uslovi, termin i način prodaje

1. Pravo učešća na Oglasu o prodaji, imaju sva pravna i fizička lica, koja prije održavanja prodaje dostave dokaz o uplati sredstava na ime garancije (depozita) u iznosu od 10% od vrijednosti predmeta prodaje odnosno najviše 10.000,00 KM na transakcijski račun firme „KONJUH" dd Živinice, za proizvodnju i promet namještaja-u stečaju kod ASA banke dd Sarajevo broj: 1346301001898745, sa naznakom: osiguranje za učešće na javnom nadmetanju, za firmu kao cjelinu ( Lot II + Lot III i Lot IV), ili pojedinačno po lotovima Lot II , Lot III i Lot IV, najkasnije 25.02.2020. Godine pečat banke ili pošte, za Lot V najkasnije do 25.02.2020. godine sa naznakom rednog broja za koji uplaćuje depozit.

Zainteresovani kupci koji uplate deposit a ne učestvuju u licitaciji gube pravo na povrat depozita.

2. Svi učesnici prije početka Usmenog javnog nadmetanja će potpisati izjavu da su u slučaju izbora za najpovoljnijeg ponuđača preuzeli na sebe obavezu uplate poreza na promet nepokretnosti i prava za kupljene nekremine, te svih drugih troškova vezanih za prenos prava vlasništva,

3. Pojedinačna podizanja iznad početne cijene na usmenom javnom nadmetanju za Lot. II, Lot. III i Lot-a IV, mogu biti najmanje 10.000,00 KM a najviše 100.000,00 KM, a za stavke LOT-a V od 50,00 KM do 100,00 KM.

4. Prodaja imovine javnim nadmetanjem za firmu kao cjelinu ( LOT II, LOT III i LOT IV)će se održati 26.02.2020.godine u prostorijama "KONJUH" d.d. Živinice za proizvodnju i promet namještaja u stečaju, UL. Prva br. 57 Živinice u 12:00 časova a nakon toga odmah u koliko ne bude uplaćenih depozita za firmu kao cjelinu održat će se usmeno javno nadmetanje pojedinačno po lotovima: Lot II, Lot III i Lot IV.

Za LOT V održat će se 25.02.2020.godine u 12:00 časova u prostorijama "KONJUH" d.d. Živinice za proizvodnju i promet namještaja u stečaju, UL. Prva br. 57 Živinice.

5. Imovina, koja je predmet prodaje je u posjedu i vlasništvu stečajnog dužnika, i prodaje se u postojećem pravnom statusu.

6. Javno nadmetanje će se održati i ako na njemu učestvuje samo jedan podnosilac prijave, a koji ispunjava uslove Oglasa,

7. Kupcu će uplaćeno osiguranje biti uračunato u cijenu, a ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena (osim prva tri rangirana) garancija će se vratiti u roku od tri dana od dana zaključenja javnog nadmetanja po ovom oglasu.

8. Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac,

9. Prodaja se vši po načelu  «videno-kupljeno», bez naknadnih prigovora, žalbi, vezano za predmet prodaje.

10. Najpovoljniji ponuđač je dužan uplatiti cjelokupni iznos kupljene imovine u roku od 30 dana, računajući od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

11. Ako najpovoljniji ponuđač odustane od ponude, ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od trideset (30) dana po prijemu odluke najpovoljnijeg ponuđača smatra se da je odustao od kupnje, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača,

12. Imovina koja je predmet prodaje, kao i dokumentacija vezana za istu,može se pogledati svakog radnog dana od 07-15 sati, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 035 774 114 i 061/421 074,

 

Stečajni upravnik