PS VITEZIT d.o.o. Vitez

Više o PS VITEZIT d.o.o. Vitez

Nepoznato

Odgađa se ispitno ročište u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika PS "VITEZIT" d.o.o. Vitez

Općinski sud u Travniku, postupajući po stečajnom sucu Ivi Žabiću, povodom prijedloga predlagatelja Josipa Kupreškić iz Viteza, zastupan po Advokatskom društvu "Adil Lozo i drugi" Travnik - Bosanska Lamela 2, za pokretanje stečajnog postupka, nad imovinom stečajnog dužnika PS "VITEZIT" d.o.o. Vitez, Tvornička 1 - Vitez, izvan ročišta, dana 09.01.2020. godine, donio je

RJEŠENJE

Odgađa se ispitno ročište u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika PS "VITEZIT" d.o.o. Vitez, određeno za dan 30.01.2020. godine sa početkom u 9,30 sati, kao i izvještajno ročište određeno za dan 31.01.2020. godine sa početkom u 9,30 sati, zbog obima posla i složenosti ovog stečajnog postupka, a novo ISPITNO ročište se određuje za dan, 23.03.2020. godine sa početkom u 9,30 sati, a IZVJEŠTAJNO ročište se određuje za dan, 27.03.2020. godine sa početkom u 9,30 sati u zgradi ovog suda. Ovo rješenje ima se oglasiti u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči suda.

Broj 51 0 St 162693 19 St

09. siječnja 2020. godine

Travnik