OLAK d.o.o. POSUŠJE

Više o OLAK d.o.o. POSUŠJE

Nepoznato

Provest će se likvidacijski postupak nad pravnom osobom OLAK d.o.o. Posušje

Općinski sud u Širokom Brijegu objavljuje sljedeći

 

OGLAS


Provest će se likvidacijski postupak nad pravnom osobom OLAK d.o.o. Posušje - MBS 64-01-0046-17.
Za likvidatora se postavlja Željko (Pavo) Lončar, ul. Petra Čule bb, Posušje.
Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu.
Ukoliko nitko od vjerovnika ne prijavi potraživanje, likvidacijski postupak će se zaključiti. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Širokom Brijegu - Odjelu za registar radi upisa zabilježbe pokr etanja likvidacijskog postupka.
Rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka objavit će se na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret osnivača.

 

Broj 64 0 L 049257 19 L 2
14. lipnja 2019. godine

Široki Brijeg