SELDIX d.o.o. Ilijaš

Više o SELDIX d.o.o. Ilijaš

Pokretnina

SELDIX doo Sarajevo u stečaju - Prodaja zaliha robe stečajnog dužnika

Seldix d.o.o. Ilijaš u stečaju, putem javnog prikupljanja ponuda, objavljuje prodaju ukupne zalihe polovne robe (stečajna masa), veća količina skija, skijaških čizama, garderobe, suđa i dr. u viđenom stanju.

 

Početna cijena bez PDV KM 7.530,00

 

Prednost imaju ponuđači koji ponude kupovinu ukupne zalihe uz najveću cijenu. Plaćanje: avans 100% na depozitni račun Općinskog suda u Sarajevu.

 

Ponudu dostaviti na adresu: nedim.memic21@gmail.com

Kontakt telefon: 066 282 668