PS VITEZIT d.o.o. Vitez

Više o PS VITEZIT d.o.o. Vitez

Nepoznato

Otvara se stečajni postupak nad imovinom privrednog društva PS "VITEZIT" d.o.o. Vitez

Općinski sud u Travniku, po sucu Ivi Žabić, u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika PS "VITEZIT" d.o.o. Vitez, Tvornička 1, objavljuje sljedeći

OGLAS

1. Otvara se stečajni postupak nad imovinom privrednog društva PS "VITEZIT" d.o.o. Vitez, sa sjedištem u Vitezu - Tvornička 1.

2. Za stečajnog upravitelja imenuje se Bekrija Huseinbegović dipl. ecc. iz Bugojna, ul. Bosanska bb.

3. Stečajni postupak je otvoren dana 14.11.2019. godine u 12,00 sati, nakon čega je ovo rješenje istaknuto na oglasnu ploču suda.

4. Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 dana od dana objave rješenje o otvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja kod stečajnog suda, pismenom prijavom u dva primjerka, sa priloženim dokazima, o osnovanosti potraživanja, pozivom na broj 51 0 St 162693 19 St.

5. Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 dana od dana objave rješenja o otvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH" obavijeste stečajnog upravitelja koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine dužnika. Pri tome je potrebno navesti predmet na kojem se potražuje pravo osiguranja, vrstu i osnov nastanka prava osiguranja kao i osigurano potraživanje.

6. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužniku, da te obaveze bez odlaganja izvršavaju prema stečajnom dužniku.

7. Otvaranje stečajnog postupka, ima se upisati u sudski registar ovog suda, te zemljišne knjige koje vodi Općinski sud u Travniku.

8. Ročište povjeritelja na kojem će se ispitati prijavljena potraživanja (ispitno ročište), zakazuje se za dan četvrtak, 30.01.2020. godine u 9,30 sati, u zgradi ovog suda u Travniku ul. Vezirska br. 2, prvi sprat, soba br. 34.

9. Ročište povjeritelja na kojem će se na osnovu izvještaja stečajnog upravitelja, odlučiti o daljem toku stečajnog postupka (izvještajno ročite), zakazuje se za dan, petak, 31.01.2020. godine sa početkom u 9,30 sati, u zgradi ovog suda soba br. 34.

Broj 51 0 St 162693 19 St

14. novembra 2019. Godine

Travnik