Pokretnina

GP GRAĐEVINAR doo Ljubinje u stečaju -Prodaja građevinske mehanizacije i opreme

GP "Građevinar" d.o.o. - u stečaju Ljubinje

Broj: 02/19

Na osnovu Odluke skupštine povjerilaca od 31.7.2019. godine o uslovima i načinu prodaje imovine stečajnog dužnika, a uz saglasnost odbora povjerilaca od 25.9.2019. godine stečajni upravnik

                                                                               OGLAŠAVA
                 prodaju pokretne imovine stečajnog dužnika putem usmenog javnog nadmetanja

 

I Predmet prodaje:

Pokretna imovina i to:

- Bager, gusjeničar, proizvođač "Caterpillar", tip CAT 318C, broj šasije CAT0318CPFAA00287, broj motora 7JK71543, dizel motor snage 94 KW, godina proizvodnje 2004, početna licitaciona cijena 58.500,00 KM,

- Kombinovana radna mašina (utovarivač, rovokopač), proizvođač "JCB", tip 4CX, broj šasije SLP4CXF- SYE0495023, broj motora 449/12000 2/351, dizel motor snage 68,8 KW (utorivač-rovokopač), god- imi proizvodnje 2000, početna licitaciona cijena 20.700,00,

- Čekić, hidraulični, proizvođač "KRUPP", tip HM 1600, godina proizvodnje 2004, početna licitaciona cijena 5.400,00,

- Mašina za mašinsku ugradnju maltera, proizvođač "Gaiser", tip GS-280, fabrički broj 58070, godina proizvodnje 1980, početna licitaciona cijena 900,00,

- Kompresor, proizvođač "Sullair", tip F28D, fabrički broj 02062919, godina proizvodnje 1979, snaga pogonskog agregata 19,3 KW, početna licitaciona cijena 900,00 KM,

- Kompresor, proizvođač "Atlas Copco", tip 19610295519, fabrički broj 47312, godina proizvodnje 1970, početna licitaciona cijena 1.080,00 KM,

U naprijed navedene licitacione cijene uračunat je PDV.

Radne mašine ne posjeduju saobraćajne dozvole jer su iste izgubljene, na naprijed navedenim pokretnim stvarima upisan je zalog.

Nad navedenom pokretnom imovinom ne postoje lica koja imaju pravo preče kupovine i ista se prodaje pojedinačno. Prodaja naprijed navedene imovine stečajnog dužnika obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja licitacije dana, 12.12.2019. godine, sa početkom u 12 časova u prostorijama Okružnog privrednog suda u Trebinju, soba broj 7. Naprijed navedena imovina prodaje se u viđenom stanju i postojećem pravnom statusu, te se naknadne reklamacije ne uvažavaju. Imovina koja je pred- met prodaje može se razgledati svakim radnim danom od 10 do 14 časova. Troškovi koji su vezani za prenos vlasništva, porez i drugi padaju na teret kupca.

Na licitaciji pravo učešća imaju pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 10% od početne licitacione cijene za licitiranu pokretnu imovinu.

Uplata kaucije može se izvršiti na žiro-račun stečajnog dužnika broj: 5620088153192804 otvoren kod NLB banke a.d. i dokaz o uplati priložiti na dan održavanja licitacije, predujam uplatiti dva dana prije održavanja licitacije.

Kupac je dužan najkasnije u roku od 8 dana po obavljenoj licitaciji uplatiti izlicitiranu cijenu umanjenu za uplaćenu kauciju na žiro-račun stečajnog dužnika, u protivnom kaucija će pripasti stečajnom dužniku. Po uplati cjelokupne izlicitirane cijene kupac će preuzeti pokretne stvari. Sve dodatne informacije se mogu dobiti od stečajnog upravnika na telefon broj: 065/922-757. Napomena: Prodaja oglašene pokretne imovine po ovom oglasu će se izvršiti ukoliko se na licitaciji prijavi samo jedan učesnik.

 

Stečajni upravnik