Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad dužnikom LIV d.o.o. Živinice

Općinski sud u Tuzli, sudija Ilvana Delić, kao likvidacionom sudiji, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidaci onog postupka nad imovinom nazivom "LIV" DOO za unutrašnji i vanjski promet i trgovinu Živinice, Maršala Tita bb, donio je dana 23.04.2014. godine, sljedeće RJEŠENJE ZAKLJUČUJE SE likvidacioni postupak nad dužnikom "LIV" doo za unutrašnji i vanjski promet i trgovinu Živinice, Maršala Tita bb upisano kod Općinskog suda u Tuzli, pod matičnim brojem upisa: 1-12511. Likvidator Senada Mukinović iz Živinica, razrješava se dužnosti likvidatora. Po pravosnažnosti ovog rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika. Broj 32 0 L 189809 13 L 23. aprila 2014. godine Tuzla (03-3-1378/14)