Helios d.d. Banovići

Više o Helios d.d. Banovići

Pokretnina

HELIOS d.d. Banovići u stečaju - Prodaja opreme stečajnog dužnika

INDUSTRIJA DOMOOPREME "HELIOS" d.d. BANOVIĆI - u stečaju

Ul. Radnička bb

Banovići

Broj: 32 0 Si 317344 17St/14

Datum: 19.11.2019. godine

Na osnovu člana 101. i 102. Zakona o stečajnom postupku (SI. Novine F BiH broj 29/03, 32/04 i 42/06), Odluke Skupštine povjerilaca. Odbora povjerilaca, stečajni upravnik, raspisuje

                                                                    

                                                                                            OGLAS

                                                   O PRODAJI IMOVINE USMENIM JAVNIM NADMETANJEM

I. Predmet oglasa je prodaja imovine stečajnog dužnika: INDUSTRIJA DOMOOPREME "HELIOS" d.d. BANOVIĆI - u stečaju

LOT I. Mašine i oprema sa cijenama bez uračunatog PDV-a

1. Tokarski strug TNP, proizvođač "Prvomajska" Zagreb, tip TNP 250-I6O0, tvornički broj 0744/70, godina proizvodnje 1970, inventurni broj 00000052 poč. cijena 5.832,00 KM;

2. Tokarski strug TS, proizvođač "Prvomajska" Zagreb, tip TS -3/2000, tvornički broj 2031, godina proizvodnje 1962, inventurni broj 00000058 poč. cijena 3.645,00 KM;

3. Univerzalna glodalica ALG, proizvođač "Prvomajska" Zagreb, tip ALG-200B. godina proizvodnje 1983, tvornički broj 06183627, inventurni broj 00000054 poč. cijena 9.480,00 KM;

4. Univerzalna glodalica G, proizvođač "Prvomajska" Zagreb, tip G-058, tvornički broj 05582170, godina proizvodnje 1982, inventurni broj 00000055 poč. cijena 7.290,00 KM;

5. Mehaničke makaze za lim, proizvođač "Jelšingrad" Banja Luka, tip MM 5/2500, tvornički broj 820494, godina proizvodnje 1982, inventurni broj 00000085 poč. cijena 4.380,00 KM;

6. Kratkohodna blanjalica, proizvođač "Prvomajska" Zagreb, tip KB-350, tvornički broj 60/0503, godina proizvodnje 1956, inventurni broj 00000503 poč. cijena 590,00 KM;

7. Horizontalna bušilica , proizvođač "AGEO" Njemačka, tip B-1502, tvornički broj 7567, godina proizvodnje 1970, inventurni broj 00000125 poč. cijena 3.650,00 KM,

8. Električna peć za pečenje emajla neispravna, proizvođač "SIEMENS" Njemačka, tip OKG-130/120-267c, proizvodni broj 4751, godina proizvodnje 2002, inventurni broj 00000154 poč. cijena 29.160,00 KM;

9. Električna protočna sušnica sa ventilatorima, Kabina za sušenje Proizvodnja:Austrija/Tip OKG/god.proizv. 1983. Fabrički broj 1486/ Max.temp. lOOC/grijači 11x2 kW/130xl20x267 (bez kružnog transportera, inv.broj: 198), inventurni broj 0000089 poč. cijena 40.100,00 KM,

10.Mašina za pjeskarenje, proizvođač "WOEGEESCEMAN" Njemačka, tip 5564, godina proizvodnje 1975, interni broj 17952/13005, inventurni broj 00000116 poč. cijena 7.290,00 KM;

11. Kovački čekić, proizvođač "Prvomajska" Zagreb, tvornički broj 3/57/78, godina proizvodnje 1957, inventurni broj: 00000137 poč. cijena 4.380,00 KM;

12. Hidraulična presa 450 tona, proizvođač I.ECCO PASCATE Italija, vrsta prese OMB, godina proizvodnje 1980, inventurni broj 00000811 poč. cijena 43.800,00 KM;

13. Strug HRD, proizvođač "KNUTHWERR7EUGMASCHINEN", tip HRD-42-PF, godina proizvodnje 2006,tvornički broj 136066, inventurni broj 00001077 poč. cijena 3.650,00 KM;

14.Elektro aparat za zavarivanje sa C02, proizvođač "VARSTROJ", tip VARMIG 350 SUPF.RMIG, godina proizvodnje 2006, tvornički broj 651494, inventurni broj 00001040 poč. cijena 950,00 KM,

 15. Glođalica TIP 60543 Univerzalna G05B Proizvodnja Prvomajska -Zagreb Tip G 05 B/ god.proi.1982 fabr.broj: 05582170 Invcnt.broj.00000049 poč. cijena 8.750.00 KM;

16. Vertikalna tračna pila SU 10MM Selekt prvomajska-Raša/Tip SU-10 f.br.9.0073/1982 god. Masa 1000 kg/Duž.trake: 5400-5900 mm, Iventbroj 00000050 poč. cijena 3.650,00 KM;

17. Hidraulična apkan presa HAP 2035 Proizvod: DURMA-Turska/Tip:HAP-2035/ f.br.7013O66234. Masa 2600, godište proizvodnje 2006. Iventbroj 00001086 poč. cijena 21.900,00 KM;

18. Hidraulične makaze SB 2506 Proizvod: DURMA-TurskaTip:SB -2506/ f.br.6075064351 dim.lima: 2550x6 mm. Ivent.broj 00001087 poč. cijena 21.900,00 KM;

19. Mašina za probijanje otvora u sanduku kolica (bez ele. Motora) poč. cijena 6.650,00 KM;

20. CNC Postrojenje za sječenje lima plazmom Proizvod:SATTOOf p:Satronik G 1500 PA 347 CNC7f.br. 11.032- 502/111279/1. god.proizv.2002. Ivent.broj 0000914 poč. cijena 36.500,00 KM;

21. Lakima kabina i didat-pribor ( za bojenje i sušenje) Proizvod. SAICO S.P.A.-Italija/tip: Gold1 l-6/fabr.broj:102-3 dimenzije 5900x4000x2550 mm, Invenl broj .00000923 poč. cijena 16.100,00 KM;

22. Komoma peć I (za pečenje emajla) Proizvod:Simens-Njemačka/tip: OKG-130-120-267/fabr.broj 4751, god. proizv. 1974.; Invent broj 00000153 poč. cijena 32.800,00 KM.

23. Hidraulična presa HS-315 tona Proizvod:Litostroj /tip: HPO-2-315 V/fabr.broj,135/Sila do 315 kN brzina spust. 250-400 mm/s Vel.stola:1250xl250 mm/El.motor 37 i 5,5 kW, god. proizv. 1971.; Invent broj 00000132 poč. cijena 16.100,00 KM;

24. Hidraulična apkant presa HAP- 100 Proizvod: Jelšingrsd-Banja Luka/Tip:HAP-100T/ f.br.203/Sila 1000 kN/ Radna dužina 3050mm/Motor 7,5 kW, , godište proizvodnje 1971. Ivent.broj 0000131 poč. cijena 7.300,00 KM;

25. Alatna Oštilica MOD 3M 642 (univerzalna brudilica alata) ZZS-Rusija/tip 3M642/ f.br.81180 Invent broj 00000051 poč. cijena 7.300,00 KM;

26. Brusilica za ravno brušenje URB-1000, Livnica željeza Kikinda/tip URB-1000/ f.br.l 1-7058 RM .godište 1984. Invent br.00000053 poč. cijena 5.840,00 KM;

27. Radijalna bušilica reb.40 TB Livnica željeza Kikinda/tip RB-40/ f.br.20-1296, godište 1971. Invent. br.0OO00056 poč. cijena 2.920,00 KM;

28. Univerzalni tokarski stroj PA 631 P proizvodnja Potisje/tip PA 631 P/ f.br.2018, godište 1984. Invent. br.00O00057 poč. cijena 6.560,00 KM.

29. F.I.. PEĆ ZA KALENJE 30/32 TTUM-Ćačak/tipDSP30-32 f.br.7395/12 kW/950-1350 C, Invent. br.0OOOO059 poč. cijena 5.850.00 KM;

30. EL. PEĆ ZA KALENJE 1100 C (nekompletna) Invent. br.00000060 poč. cijena 440,00 KM;

31. USMJERENIK UB 10W 40 V+ ISPRAVLJAČ, Invent. br.O0OO0O42, poč. cijena 1.100,00 KM;

32. USMJERENIK UB 10W 40 V+ ISPRAVLJAČ, Invent. br.00000043, poč. cijena 1.100,00 KM;

33. USMJERENIK UB 10W 40 V+ ISPRAVLJAČ, Invent. br. 00000044, poč. cijena 1.100.00 KM;

34. UREĐAJ ZA PRIPREMANJE EMAJLA SA EL.MOTOROM Mješalica manja, Invent. br.OO0OO063, poč. cijena 440,00 KM:

35. UREĐAJ ZA PRIPREMANJE EMAJLA SA EL.MOTOROM Mješalica veća, Invent. br. 00000072, poč. cijena 730,00 KM;

36. KABINA ZA ŠPRICANJE emajla (1) 2X1,5 KW Proizvod: Njemačka/ Br.obrt. 1400 u min/lnvent. br.OO000074. poč. cijena 2.630,00 KM;

37. OBLARICA STOLARSKA 5,5 KW, Invent br.0000O076. poč. cijena 370,00 KM;

38. MLIN NK 100 KG SA MOTOROM 22 kW, Invent. br.0O000078, poč. cijena 2.200,00 KM;

39. STUBNA BRUSILICA TB 20,Tigar-Pirol/ Tip TB 20/ F.br. -/ 1984.god, Invent. br.00000079, poč. cijena 950.00 KM;

40. KABINA ZA ŠPRICANJE emajla (2) 2Xl,5KW,Proizvod: Njemačka/ Br.obrt. 1400 u min, Invenl. br.0O000080 poč. cijena 2.630.00 KM;  

41. STUBNA BUŠILICA TB 20,Tigar-Pirot/ Tip TB 20/ F.br.2093/ 1984.god, Invent. br. 00000083, poč. cijena 1.053,00 KM;

42. STUBNA BRUSILICA DVOSTRANA.tip PBS 2/1-21. Invent. br. 00000084, poč. cijena 290,00 KM;

43. Kružni transporter (uz sušnicu inv. Broj 89) proizv. Prum-Njemačka Tip viseći lančani/ god proiz- fabr broj 757317/1,5 kW/ 100m/4 m.min. Invent.br. 198, poč. cijena 8.750,00 KM;

44. MLIN ZA EMAJL KG 100, Invent. br. 00000090, poč. cijena 2.190,00 KM;

45. STONA BUŠILICA TB 20Tigar-Pirot/ Tip TB 20/ F.br.2096/ 1984god, Invent. br. 00000094, poč. cijena 950,00 KM;

46. MAŠINA ZA PLETENJE ŽICE. Invent. br 00000095, poč. cijena 660,00 KM;

47. STUBNA BUŠILICA TB 20,Tigar-Pirot/ Tip TB 20/ F.br. -/ 1984.god, Invent. br. 00000097, poč. cijena 950.00 KM:

48 STUBNA BUŠILICA TB 20.Tigar-Pirot/ Tip TB 20/ F.br. -/ 1984 god Invent. br. 00000098, poč. cijena  950.00 KM;

49 MEHANIČKE MAKAZE MM 2,5/2000, Proizvod: Jelšingrad-B.Luka/ Tip MM 2.3-2000/ God pr 1971 Jabrbr 1082/ Snaga 4 kW/ Duž reza 2000 mm/ Masa 2 7 tona. Invent br 00000099. poč cjena 2 200.00 KM.

50. MLIN NK 50 KG SA MOTOROM 0.55 kW (rashodovan) Invent br. 000000100. poč. cijena 1.460.00 KM.

51 KABINA ZA ŠPRICANJE (3) 2X13 kWProizvod Njemačka Br obrt 1400 a min. Jnvent br 000000102, poč cjena 2 670,00 KM;

52 MLIN 50 KG SA MOTOROM 0.55 kW. lm em br 000000103. poč cjena 1 460.00 KM:

53 MLIN 50 KG SA MOTOROM 0,55 kW. Invent br 000000104. poč cjena I 460.00 KM.

54. PNEUMATSKI KLIP probijač Invent. br 000000105. poč cjena 370,00 KM;

55 MAŠINA ZA SAVUANJE LIMA 2.15/16O0.Prc«zvod. JcBingrad-B Luka Tip: UBBD 2.5-1600/ Godpr 1985 Fabr br 61-10/ Snaga 4 kW/ Dim. 1600/ Masa - t, Invent br 000000106, poč cjena 1 830.00 KM;

56. STUBNA BRUSILICA DVOSTRANA. Invent br. 000000107, poč. cijena 290,00 KM;

57. STUBNA BUŠILICA SB 32.Prourvod: SARLAH-Pirof Tip: 32/ Godpr 1970.Fabr.br 461/ Serija 12/ Snaga: 2.2 kW/ 4 brzine, Invenl br. 000000109. poč cjena 950.00 KM.

58. MLIN 400 KG MOTOR 5.5 W. Invent br 0000001II. poč cjena 6 560.00 KM;

59. RUČNA KLIPNA PUMPA TIP RP50. Invent br. 000000114, poč. cijena  150.00 KM;

60. UNIVERZALNI STROJ REVOLVER 25.Krušik, tip RS 25, Invent br 000000115, poč cjena 1 460.00 KM:

61. MAŠINA ZA OBLIKOVANJE DANCETA BOJLEKHclios-Banovići. Snaga motora 1 kW, f.br. 01/2002, invent. br. 000000119, poč. cijena 440,00 KM;

62. MAŠINA ZA OBLIKOVANJE DANCETA BOJLER.IIelios-Banovići, Snaga motora 1.5 kW, f.br.02/2002, poč. cijena 510,00 KM

63. DVOSTRANA BRUSILICA ZA BRUŠENJE, Invent. br. 000000122, poč. cijena 370,00 KM;

64. KABINA ZA ŠPRICANJE (4) 2x1.5 kW, Proizvod: Njemačka/ Br.obrt. 1400 u min/, Invent. br. 000000123, poč. cijena 2.630,00 KM;

65. EKSCENTAR PRESA EP-63 TONE, Proizvod: Jelšingrad-B.Luka/ Tip: EPNS-63/ Godpr. 1972. Fabr.br. 325/      Sila 630 kN/ Masa 3860 kg . Invent. br. 000000124, poč. cijena 4.370,00 KM;

66. HORIZONTALNA BUŠlLICA.Proizvod: AGF.O-Njemačka/ Tip: B-1502/ God-pr. 1970 Fabr.br. -7567, Invent br. 000000126, poč. cijena 3.650,00 KM;

67. EKSCENTAR PRESA 25 TONA Proizvod: FAM-N.SadV Tip: EP 25 T/ Godpr. 1970 Fabr.br. 4507-9/ Sila 250 kN/   Invenl. br. 000000127, poč. cijena 2.190,00 KM;

68. EKSCENTAR PRESA EP-63 TONE Proizvod: Jelšingrad-B.Luka/ Tip: EPNS-63/ Godpr. 1970 Fabr.br. 2451/ Sila  630 kN/ Masa 3860 kg Invenl. br. 000000128, poč. cijena 3.650,00 KM:

69. EKSCENTAR PRESA PMS-100 Proizvod: Wafao-Poljska/ Tip: PMS-100 B/ God.pr. 1969 Fabr.br. 59820/Sila     1000 kN/Motor 5,5 kW Invenl. br. 000000129, poč. cijena 4.380,00 KM;

70. HIDRULIČNA apkant PRESA HAP-63 TONE Proizvod: Jelšingrad-B.Luka' Tip: HAP 63 T/ Godpr. 1970 Fabr.br. 150/ Sila 631 kN/ 240 bara/ Masa 5750 kg Invent. br. 000000130. poč. cijena 4.380.00 KM;

71. MEHANIČKE MAKAZE MM 5/2500 Proizvod: Jelšingrad-B.Luka' Tip: MML 5-2500/ Godpr. 1982 Fabr.br.       820424/ Snaga - kW/ Duž.reza 2500 mm/ Masa - tona, Invent. Br. 00000134, poč. cijena 2.190.00 KM;

72. C1RKULAR ABREZIVNI AC 300, Invent. Br. 00000136. poč. cijena 220,00 KM;

73. DVOSTRANA BRUSILICA, Invent. Br. 00000138, poč. cijena 330,00 KM;

74. KOMANDNI PULT ZA TRAKU HS ŠTED, Invent. Br. 00000142, poč. cijena 41,00 KM;

75. TRAKA REKORD (montažna linija), Invent. Br. 00000144. poč. cijena 730,00 KM;

76. KABINA ZA ŠPRICANJE vveso peći, Invent. Br. 00000149. poč. cijena 2.660,00 KM;

77. EL MOTOR ZA SUŠNICU 30 KW, Invent. Br. 00000155. poč. cijena 730,00 KM;

78. STROJ ZA GRAVIRANJE GI 463, ZFS-SSSR/ tip GI 463/ f.br. 327, Invenl. Br. 00000163, poč. cijena 2.920,00 KM;

79. KORPA ZA ODMAŠČIVANJE - Invent. Br. 00000164. poč. cijena 150,00 KM;

 80. KORPA ZA, ODMAŠČIVANJE - Invent. Br. 00000165. poč. cijena 150.00 KM;

81. KADA ZA PRANJE O ODMAŠČIVANJE - Invent Br. 00000171, poč. cijena 3.650.00 KM;

82. KADA ZA PRANJE I ODMAŠČIVANJE - Invenl. Br. 00000172. poč. cijena 3.650.00 KM;

83. KADA ZA PRANJE I ODMAŠČIVANJE - Invent. Br. 00000173. poč. cijena 3.650,00 KM:

84. KADA ZA PRANJE I ODMAŠČIVANJE -Invenl Br 00000174, poč cjena 3 650.00 KM;

85 KADA ZA PRANJE I ODMAŠČIVANJE - Invent Br OOOOOI75. poč. cijena  3 650.00 KM.

86. KADA ZA PRANJE 1 ODMAŠČIVANJE- Invent Br, 00000176. poč. cijena  3.650,00 KM:

87. KADA ZA PRANJE I ODMAŠČIVANJE - Invent Br. 00000177, poč. cijena 3.650,00 KM;

88. KADA ZA PRANJE I ODMAŠČIVANJE - Invenl. Br. 00000178, poč. cijena  3 650.00 KM:

89. MJEŠALICA ZA EMAJLIRANJE BOJLERA - Invent. Br 00000180. poč. cijena  1.460.00 KM:

90 KORD1NANTNA BUŠILICA MOSKVA 2 E Proizvod: SSSR/ Tip: "2E 450 A/ God.pr. 1984/ Fabr.br. 202 - Invenl. Br. 00000207. poč. cijena  25 600.00 KM:

91. STUBNA BUŠILICA SB 32 Proizvod: SARLAH-Pirot/ Tip: 32/God.pr.-Fabr.br. -/Serija 12/Snaga:2.2 kW,< 4 brzine - Invent. Br. 00000227, poč. cijena 950.00 KM;

92. STONA BUŠILICA SB 32 bez cl.molora. rashodovana - Invenl. Br 00000305, poč. cijena  73.00 KM;

93. JEDNOKOMORNA PEČ MKP 32 1100 C (neispravna) TTUM-Čačak/ tip MKP 32/ 12.9 kW/ 1100 Cl f.br.7340/ Invent Br. 00000307, poč.cjena 585,00 KM:

94. MAŠINA ZA SAVIJANJE LIMA 3,5/1250 Proizvod: Jelšingrad-B.Luka/ Tip: UBBD 3.5-1250/ G.pr. 1988 Fabr.br 21/ Snaga 4 kW/ Dim. 2100x1100x1200/ 1200kg - Invent. Br. 00000450. Poč. cijena 2.920,00 KM:

95. STUBNA DVOSTRANA BRUSILICA (jednostrana brusilica) - Invent Br. 00000492. Poč.cijena 365.00 KM;

96. STONA BRUSILICA DVOSTRANA - Invenl. Br. 00000497. poč. cijena  365,00 KM:

97. STONA BRUSILICA DVOSTRANA-Invent. Br. 00000501, poč. cijena  365.00 KM;

98 KOVAČKA VATRA SA VENTILATOROM - Invent. Br. 00000545. poč cijena 730.00 KM;

99. STROJ ZA GRAVIRANJE Brusilica/ SSSR/ tip 3C10/ br.878 - Invent. Br. 00000557. poč. cijena  1.100.00 KM:

100. APARAT ZA PJESKARENJE WAP Industrijski usisivač WAP - Invent. Br. 00000647. poč. cijena  585.00KM:

101. CIRKULAR MAŠINA slom cirkular - Invenl. Br. 00000709, poč.cjena 365.00 KM;

102. STROJ ZA SAVIJANJE CIJEVI I PROFILA Elcolec-Italija' EN 60204-1/ EURJJNG 2 VELOCITA DIS.3- Invent. Br 00000764, poč. cijena  1.830,00 KM:

103. KRUŽNA PILA 350 SA REZ DJELOVI tip TE 350 - Invenl. Br. 00000765, poč. cijena  1.830,00 KM;

104 VIBRATOR ZRAČNI 2V/A-SP - Invent. Br. 00000851. poč. cijena  100,00 KM;

105. MAŠINA ZA KRUŽ SAV 1/1250 SKUS -Invent. Br. 00000881, poč. cijena  730,00 KM;

106. KOMORA ZA EL FARBANJE (kabina za elektroslatsko bojenje u prahu sa električnom komornom peći) Proizvod: TMD Banovići/ Tip: Satronik 1500/ God.pr. 2001/ Fabr.br. 13017-13018/ Peć: Šl,3xD2.2m/Kab: Šl,195xDl,53xH2,7 - Invenl. Br. 00000883. poč. cijena  4.400,00 KM;

107. TRAČNA PILA (BOMAG STG222G) FAM-N.SadV f.br. 036/ serija 7/ model 1954/ 1958.god- Invent Br 00000918. poč. cijena  1.830,00 KM;

108. UREĐ.ZA (elektroslatsko) STAKLASTO NANOS.PRAHA Proizvod: -/ Tip: EASY SELECT/ God.pr. 2004/ Fabr.br. -/ Nom.ul.napon: 0-12V/ Nom.izl.napon: 80 kV - Invent. Br.000936. poč. cijena  820,00 KM;

109. ŽAGA KRUŽNA BOMAR STG 220G - Invent Br. 001031. Poč. cijena 360,00 KM;

110. MJEŠALICA ZA ŠAMOT - Invent. Br. 00001038, poč. cijena 100,00 KM ;

111. EKSCENTAR PRESA EPA 4 Pobeđa IPO-Novi Sad/ Sila 4 tone/ F.br 11.90316/ 1990 god./ Dim 440x752x1459/ Masa 600 kg/ Snaga 37 W - Invent. Br. 00001092, poč. cijena  2.190.00" KM;

112. Rezervoar za hlađenje vodom 2 kom., 100 lit, 200 lit-Invent. Br. 00001120, poč. cijena 70,00 KM;

113. KONVEJNER (konvejer=beskrajni transporter) - Invent. Br. 00001130. poč. cijena 70,00 KM

 

UKUPNO POČETNA CIJENA LOT I mašine i oprema od (01-113)  340.000,00 KM PLUS PDV

 

LOT II. Kompresorska stanica početna cijena                        8.700,00 KM PLUS PDV

 

LOT III. Sredstva unutrašnjeg transporta

1. Dizel viljuškar 3300 KG neispravan Invent. Br.0038. poč. cijena  5.200.00 KM;

2. Dizel viljuškar 3.600 KG TKM Rekord-Bugarska/tip 1794 33 37 TH-l/1995.g. Visina dizanja 3300mm F.Br.9401831001 Masa 5450 kg Invent. Br 0039, poč. cijena  7.200,00 KM;

3. Hidraul ručni viljuškar br 073 Visokopodizni paletni viljuškar. 160 cm/lt Invent. Br.0184. poč. cijena 520,00 KM;

4. Viljuškar 1500 kg EV 6983382 (neispravan) Elektro viljuškar Blakancar tip Ev/1500 kg. Invent. Br.0790, poč. cijena  5.200,00 KM;

5. Viljuškar El. Ručni Primat BHVI2.5 Visokopodizni električni paletar, 160 cin/lt Invent. Br.01174, poč. cijena 970,00 KM;

6. El. Ručni Linde E15-02 Elektro viljuškar Linde Invenl. Br.01175. poč. cijena  7.3O0.00KM:

7, Ručni paletni viljuškar 3 kom, poč. cijena  390,00 KM; 7. El. Dizalica Mimo 500/2 nosivost 500 kg/2 kw Invent. Br.00192, poč. cijena 320,00 KM;

8. Dizalica stubna konzolna 500 kg Vulkan -Rijeka Invent, Br.00193, poč. cijena  1.300,00 KM;

9. Dizalica stubna konzolna 500 kg Vulkan -Rijeka Invent. Br.00197, poč.cjena 1.300,00 KM;

10. Portalna dizalica 152 tip 9-5 El. Lančana dizalica Invent. Br.00196. poč. cijena  190.00 KM

 

LOT IV. Aparati za zavarivanje

1. Aparat za el.lučno zavarivanje.tnvent'Br-0036. poč. cijena 200,00 KM;

Aparat za tačkasto varenje.Invent. Br.00139 poč. cijena 1 100,00 KM;

3. Automat za kružno zavarivanje.Invent Br.0161, poč. cijena  325,00 KM;

4. Aparat za varenje Varus 400 inv.broj: 162, poč. Cij. 325,00 KM;

5. Aparat za tačkasto varenjejnvent. Br.00211, poč. cijena 1.100.00 KM;

6. Aparat za varenje C02 350 Invent. Br.00599, poč. cijena 325.00 KM;

7. Aparat za varenje C02 350 MIG Invent. Br 00887. poč. cijena  840.00 KM;

Boca za ugljični dioksid 40 lit Inv Broj:929 poč.cij. 35.00 KM

9. Boca za Argon 40 lil Inv.Broj: 932 poč cij, 100.00 KM;

10 Aparat za varenje C02 450 Svnergik, Invent. Br.00960. poč. cijena  1.600,00 KM:

11.Plazma aparat Pl 60B Iskra, Invenl. Br.01032. poč. cijena  530.00 KM;

12. Elektrolučni Tig esab aristotig 200 , Invent. Br.01033, poč. cijena 320,00 KM;

13. Aparat za tačkasto varenje Končar tip Ta-25M,Invent. Br.00I036 poč. cijena  650,00 KM;

14. Aparat C02 Varrnig 400 super Stlnvenf Br,0104I, poč. cijena 650,00 KM;

15. Aparat C02 Varmig 400 supermig .Invent Br.01042, poč cjena 650,00 KM;

16. Aparat el.lučni končar Cl 300 .Invent. Br.OI043, poč.cjena 160,00 KM;

17. Aparat el.lučni Končar CP 350 bez kljišla .Invent. Br.01044. poč. cijena 160,00 KM;

18. Aparal el.lučni Končar CP 300 .Invenl. Br.0IO45. poč. cijena  160,00 KM,

19. Aparat el.lučni Končar BC 7 .Invent. Br.01046, poč. cijena 160,00 KM:

20. Aparat el.lučni končar BC 7 sa transfor. Invent. Br.01047, poč. cijena 160,00 KM;

21. Aparat eLlučni Končar CT 300 bez kliješta .Invent. Br.01048, poč.cjena 160,00 KM;

22. Aparat el.lučni Varming CP 350 .Invent. Br.01049, poč. cijena  160,00 KM;

23. Aparat C02 Varming 230 Supermig .Invent. Br.OI052, poč. cijena  650,00 KM,

24. Aparat Varming 350 Supermig .Invent. Br.01116. poč. cijena 850,00 KM;

25.Pneumatska mašina 20KVA Tečna za tačkasto zavarivanjejnvent. Br0I117, poč. cijena  1.170.00 KM;

26. Aparat za plazmu CUTLINE 20G,Invent. Br.01119. poč. cijena  1.600,00 KM;

27 Rezervoar za hlađenje vodom 100 lit i 2001it po komadu .Invent. Br 01120. poč. cijena  100,00 KM;

28. Varming 350 Sinergi Jnvent. Br.01137, poč. cijena 850,00 KM;

29.Varming 300 Sinergi .Invent. Br.01157, poč. cijena  780,00 KM;

30.Varming 280 Supermig + cijevi .Invent. Br.01158, poč. cijena  970.00 KM;

31.Varming 330 Supermig .Invenl. Br.01171, poč. cijena 865,00 KM;

32.Vamiing 271 Supermig 3x400V sa C02 .Invenl. Br.01178, poč. cijena  780,00 KM;

33.Aparal za zavarivanje Iskravar MIG-400/4 Jnvent Br 01180, poč. cijena  526,00 KM;

UKUPNO POČETNA CIJENA LOTIV. (od 1 do 33)                 17.150,00 KM

 

LOT V. Alati i modeli prema specifikaciji u procjeni Vještaka početna cijena               95.000,00 KM

 

LOT VI. Ostala sredstva prema specifikaciji u procjeni Vještaka početna cijena         4.500,00 KM

 

II. Cijena i način prodaje :

1. Cijena i uslovi prodaje su utvrđeni na osnovu Odluke skupštine i Odbora povjerilaca .

2. Prodaja imovine izvršit će se usmenim javnim nadmetanjem.

 

III. Uslovi, termin i način prodaje

1. Pravo učešća na Oglasu o prodaji imovine, imaju sva pravna i fizička lica. koja neposredno prije održavanja javnog nadmetanja dostave dokaz o uplati sredstava na ime garancije (depozita).

2. Prodaja imovine usmenim jasnim nadmetanju će se održati dana 02.12.2019. u 10 sati za LOT I, LOT II, LOT IV, LOT V I LOT VI. kao cjelinu, a ukoliko ne bude zainteresovanih ponuđača, odmah nakon toga pojedinačno po navedenom inventurnom broju I po lotovima u poslovnom prostoru INDUSTRIJA DOMOOPREME HELIOS d.d. BANOVIĆI.- u stečaju – ul. Radnička bb. Banovići.

Uslovi prodaje su:

> kupac kupuje imovinu firme u postojećem stanju,

> početna prodajna cijena za usmeno javno nadmetanje ne može biti niža od cijena navedenih u OGLASU

> usmenom javnom nadmetanju mogu sudjelovati fizička i pravna lica koji, na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstava 10% od početne cijene definisane ovim oglasom, odnosno najviše 10.000,00 KM, na transakcijski račun INDUSTRIJA DOMOOPREME "HELIOS" d.d BANOVIĆI - u stečaju broj: 134 630 100 2923 065 otvoren kod ASA Banke dd. Sarajevo, sa naznakom LOT-a i rednog broja pojedinačno za koji se nadmeće.

> prodaja se vrši po načelu «videno-kupljeno», bez naknadnih prigovora, žalbi, vezano za predmet prodaje,

> javno nadmetanje će se održati ako na njemu učestvuje samo jedan ponuđač a koji ispunjava uslove Oglasa,

> ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana prodaje smatra se da je odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača. Uplaćeni depoziti se vraćaju ponuđačima u roku 3 dana od dana prodaje osim tri prvorangirana

> Ukoliko se uplati depozit za učešće na Usmenom javnom nadmetanju a ne učestvuje na istom gubi se pravo na povrat depozita.

> sve poreze i troškove oko prenosa vlasnišiva snosi kupac.

 

3.            Rok za dostavljanje ponuda

Krajnji rok za uplatu depozita je 02.12.2019. godine, pečat banke ili pošte.

 

4. Imovina koja je predmet prodaje, može se razgledati svakog radnog dana u krugu stečajnog dužnika INDUSTRIJA DOMOOPREME "HELIOS" dd. BANOVIĆI - u stečaju Ul. Radnička bb, Banovići, od 8 do 15 časova ih po dogovoru na telefon.- 060325 0889; 061 421 074,

Stečajni upravnik