Nepoznato

Pokrenut je prethodni postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje postupka stečaja nad pravnim licem “Uranakprodukt” d.o.o. Banja Luka

Okružni privredni sud u Banjaluci objavljuje da je

Rješenjem broj:

57 0 St 130176 19 St, od 1.10.2019. godine, pokrenut prethodni postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje postupka stečaja nad pravnim licem “Uranakprodukt” d.o.o. Banjaluka, Karađorđeva ulica 239, Banjaluka, MBS 71-01- 0209-09, JIB 4403043800002. Privremeni stečajni upravnik je Dragan Krošnjar iz Banjaluke, Ulica Ognjena Price broj 16. Rješenjem je određena privremena mjera kojom se zabranjuje stečajnom dužniku “Uranak-produkt” d.o.o. Banjaluka, Karađorđeva ulica 239, Banjaluka, da bez saglasnosti privremenog stečajnog upravnika raspolaže pokretnom i nepokretnom imovinom i novčanim sredstvima i mjera zabrane pojedinačnih prinudnih izvršenja pokrenutih protiv stečajnog dužnika i ista se privremeno obustavljaju. Oglas o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova za otvaranje postupka stečaja objavljen je na oglasnoj tabli Suda 1.10.2019. godine.

(57 0 St 130176 19 St-su)