Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnom osobom CIRINCIJA d.o.o. Široki Brijeg

Općinski sud u Širokom Brijegu objavljuje sljedeći OGLAS Provest će se likvidacijski postupak nad pravnom osobom CIRINCIJA d.o.o.Široki Brijeg - MBS: 1-2827. Za likvidatora se postavlja Dragan Naletilić, fra Dominika Mandića bb, ŠirokiBrijeg. Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa naoglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svojapotraživanja ovom Sudu. Ukoliko nitko od vjerovnika ne prijavi potraživanje,likvidacijski postupak će se zaključiti. Rj ešenje se ima dostaviti Općinskom sudu uŠirokom Brijegu - Odjelu za registar, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacijskogpostupka. Rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka objavit će se na oglasnoj pločiSuda i u "Službenim novinama Federacije BiH". Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret osnivača. Broj 64 0 L 032436 14 L 17. travnja 2014. godine Široki Brijeg (03-3-1321/14)