Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnom osobom Mlin AMICI DI ODŽAK d.o.o. uvoz-izvoz za proizvodnju, promet, trgovinu i usluge Odžak

OPĆINSKI SUD U ORAŠJU, likvidacijski sudac Darko Župarić, u likvidacijskom postupku nad pravnom osobom MLIN "AMICI DI ODŽAK" d.o.o. uvoz-izvoz za proizvodnju, promet, trgovinu i usluge Odžak, ul. R. Porobića bb, donio je dana 01.04.2014. godine slijedeće RJEŠENJE 1. Provest će se likvidacijski postupak nad pravnom osobom Mlin "AMICI DI ODŽAK" d.o.o. uvoz-izvoz za proizvodnju, promet, trgovinu i uslugeOdžak, ul. R. Porobića bb. 2. Za likvidatora se imenuje Anto Jurišić iz Odžaka. 3. Likvidator je dužan likvidacijskom sucu predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 4. Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko nitko od vjerovnika ne prijavi potraživanje, likvidacijski postupak će se zaključiti. 5. Rješenje se ima dostavitiOpćinskom sudu uOrašjuOdjeljenje za registar, na broj Rješenja o registraciji društva Općinskog suda u Orašju broj 025-0-Reg-12-000 078 od 11.04.2012. godine, evidentirano umatični registarski broj subjekta upisa 1-1458 radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacijskog postupka. 6. Rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka objavit će se na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 7. Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret osnivača. Broj 25 0 L 036605 14 L 15. travnja 2014. godine Orašje (03-3-1326/14)