Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem OUTLINE Društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu objavljuje slijedeći OGLAS 1.Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem OUTLINE Društvo zatrgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Azize Šaćirbegović bb, Sarajevo. 2. Razrješava se dužnosti likvidatora HUJIĆ ZEKIJA, Sarajevo. 3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz RegistraOpćinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta broj 1-23883. 4. Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. Broj 65 0 L 358999 13 L 23. aprila 2014. godine Sarajevo (O-396/14)