MINIVED d.o.o. Doboj

Više o MINIVED d.o.o. Doboj

Nekretnina

MINIVED doo Doboj u stečaju - Prodaja nekretnina stečajnog dužnika

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

"MINIVED" ZA POLjOPRIVREDNU PROIZVODNjU, PROMET I USLUGE

DOBOJ

 

Na osnovu odluke Skupštine povjerilaca od 01.04.2019. god. o uslovima i načinu prodaje imovine stečajnog dužnika, a shodno odredbama čl. 105, 106 i 107. Zakona o stečajnom postupku RS, prečišćeni tekst, stečajni upravnik objavljuje;

                                                                              O G L A S

                         O PRODAJI IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA putem javnog nadmetanja

                                                                              II LICITACIJA

 

I PREDMET PRODAJE:

Nepokretnosti upisane u PL broj 6045 kao dio posjeda 27/35 zvana Etivača na kojoj se nalazi;

- Privredna zgrada površine 1.199 m2

- Dvorište površine 462 m2,

A koje su upisane u zemljišno knjižni izvodak broj 1682 KO Doboj, na ime stečajnog dužnika.

Sveukupna procjenjena vrijednost iznosi 602.385,70 KM.

 

II VRIJEME I MJESTO PRODAJE

Licitacija će se održati u prostorijama d.o.o. MINIVED Doboj-u stečaju ul. Vojvode Mišića bb Doboj 07.12.2019. god. u 12 sati.

 

III USLOVI PRODAJE

1. Nekretnine stečajnog dužnika na drugoj javnoj prodaji mogu se prodati za minimalno 1/3 od ukupne procijenjene vrijednosti nekretnine.

2. Imovina se prodaje u viđenom stanju.

3. Kao kupci na usmenom javnom nadmetanju mogu učestvovati sva fizička i pravna lica, osim lica navedenih u čl.88 Zakona o izvršnom postupku.

4. Na javnom nadmetanju kao kupci mogu učestvovati pravna i fizička lica koja do održavanja licitacije izvrše uplatu garancije od 50.000,00 KM na račun d.o.o. MINIVED - u stečaju 555-300-00461205-55 Nova Banka. Kupac za kupljenu nepokretnost obavezan je položiti cjelokupan iznos u roku od 30 dana od dana prodaje.

5. U slučaju da najpovoljniji ponuđač ne uplati iznos izlicitirane cijene smatrat će se da je odustao od kupovine, čime gubi pravo na povrat depozita, a prihvata se ponuda sljedećeg najpovoljnijeg ponuđača, s time da kupoprodajne obaveze teku od dana pismenog obavještenja.

6. PDV, poreske obaveze i druge troškove nastale u toku kupoprodaje snosi kupac.

Za sve dodatne informacije obratiti se na tel. 065/585-790

 

Stečajni upravnik

Mr Dragan Grabovac