Pokretnina

HMS PLUS doo Široki Brijeg u stečaju - Prodaja imovine stečajnog dužnika

HMS PLUS d.o.o. - u stečaju

Provo bb 8820 POSUŠJE

 

Široki Brijeg, 28.10.2019 godine

 

Na osnovu članka 101.2. Zakona o stečajnom postupku (si. novine FBiH broj 29/03,32/04,42/06 i 52/18) te Odiuke Skupštine vjerovnika od 24.10.2019 god., stečajni upravitelj objavljuje:

 

                                                                                     OGLAS

       O PRODAJI OSNOVNOG SREDSTAVA I OTPADNOG ŽELJEZA PUTEM PRIKUPLJANJA 

                                                                             PISMENIH PONUDA

 

A - Predmet prodaje je:

 

LOT 1 - Peć za polimerizaciju PROPLASTIK INDIJA 2000, godina proizvodnje 2011. procijenjene tržišne vrijednosti od strane sudskog vještaka od 11.735,70 KM (bez PDV)

LOT 2 - Otpadno željezo (čelične ploče) u količini od cca 7.400 kg, procijenjene tržišne vrijednosti od strane sudskog vještaka od 2.957,76 KM (bez PDV)

 

B- Lokacija

Lokacija na kojoj se nalaze predmeti prodaje:

LOT 1 - Poslovna zona SOKO Rodoč bb

Mostar LOT 2- Provo bb Široki Brijeg

 

C - Uvjeti, način, cijena, mjesto i vrijeme prodaje

1. Predmeti prodaje se prodaju po LOT- ovima.

2. Prodaja sredstava će se izvršiti prikupljanjem pismenih ponuda koje se dostavljaju u zatvorenim kovertama, poštom preporučeno ili osobno na adresu stečajnog dužnika HMS PLUS d.o.o.- u stečaju Provo bb 88220 Široki Brijeg, s naznakom PONUDA NE OTVARAJ.

3. Ponudena cijena za LOT 1 ne može biti manja od 11.735,70 KM (bez PDV).

4. Ponudena cijena za LOT 2 ne može biti manja od 2.957,76 KM (bez PDV)

3. Javno otvaranje ponuda će biti 03.12.2019 god. (utorak) u 10:30 sati u prostorijama stečajnog dužnika Provo bb Široki Brijeg, uz nazočnost ponudača i stečajnog upravitelja.

5. Najavnom oglasu mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe koje na ime osiguranja uplate novčani depozit za LOT 1 u iznosu od 1.000,00 KM,aza LOT 2 - 300,00 KM na transakcijski račun HMS PLUS d.o.o. - u stečaju broj: 3382202255334934 kod UNICREDIT BANK d.d. Mostar - s naznakom - Osiguranje za učešće u javnoj prodaji, te podnesu neopozivu ponudu za prodaju za svaki LOT posebno. Uplata iznosa osiguranja učešća mora biti na transakcijskom računu stečajnog dužnika najdalje na dan otvaranja ponuda, a ponude moraju biti zaprimljene u HMS PLUS d.o.o.- u stečaju Provo bb Široki Brijeg najdalje 03.10.2109 god. u 10:00 sati.

Ponude se moraju dostaviti preporučenom poštom ili osobno, sa dokazom o uplati depozita, na adresu HMS PLUS d.o.o.- u stečaju Provo bb 88220 Široki Brijeg.

 

D - Proglašenje najboljeg kupca

Za najboljeg kupca stečajni upravitelj će proglasiti ponudača koji je ponudio najveću cijenu u KM (bez PDV) za svaki LOT posebno. Kupac koji poslije odluke stečajnog upravitelja o prihvaćanju ponude, odustane od kupovine gubi pravo na povrat osiguranja. Za kupca će biti proglašen i jedini ponudač koji je uplatio osiguranje. Sudionicima koji ne budu proglašeni kupcem uplaćeni iznos bit će vraćen u roku od tri dana, a kupcu se uplaćeni depozit uračunava u cijenu.

 

E- Rok za plaćanje kupoprodajne cijene i preuzimanje cjeline

Kupac je dužan platiti ukupnu kupoprodajnu cijenu (sa PDV) u roku od 15 dana od dana kada je službeno dobio obavijest kao najbolji ponudač. Tek po plaćanju kupoprodajne cijene (sa PDV) u roku od 15 narednih dana kupac mora preuzeti predmet prodaje.

 

F- Ostali uvjeti prodaje

Cjelina se prodaje po principu „viđeno kupljeno" bez reklamacija na kvalitet i količinu.

Kupac snosi sve troškove koji terete kupoprodaju (PDV, demontažu, osiguranje, utovar na transportna sredstva i drugo). Predmetl prodaje se mogu pogledati uz prethodnu najavu na mob: 063 261003, a na kojem se mogu dobiti i druge informacije.

 

Stečajni upravitelj