A-AN COMPANY d.o.o. Sarajevo

Više o A-AN COMPANY d.o.o. Sarajevo

Nepoznato

Zaključuje se stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika "A-AN COMPANY" d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, stečajni sudija Nebojša Joksimović, u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika "A-AN COMPANY" Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, na ročištu, dana 26.08.2019. godine, donio je slijedeći

OGLAS

1. Zaključuje se stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika "A-AN COMPANY" Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, zbog nedostatka stečajne mase.

2. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i oglasnoj ploči ovog suda.

3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, isto se ima dostaviti Odjeljenju registra privrednih subjekata Općinskog suda u Sarajevu, radi brisanja stečajnog dužnika iz sudskog registra (MBS broj 65-01-0817-09).

4. Obavještavaju se stečajni dužnik, stečajni upravnik i članovi Odbora povjerilaca da pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka nastupaju 8 dana nakon objavljivanja ovog rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 65 0 St 743411 18 St

26. augusta 2019. godine

Sarajevo